Strona główna » Biznes » Usługi finansowe » Inne usługi pieniężno-bankowe < powrót

Inne usługi pieniężno-bankowe

Share on FacebookShare on Google+

Poczta Polska, w ramach podpisanych umów, świadczy swoim Klientom wypłaty świadczeń socjalnych. Wypłaty te dokonywane są na podstawie imiennych list lub indywidualnych blankietów wypłat w placówkach lub miejscu zamieszkania świadczeniobiorców.