Strona główna » Biznes » Usługi finansowe » Inne usługi pieniężno-bankowe < powrót

Inne usługi pieniężno-bankowe

Share on FacebookShare on Google+

Poczta Polska, w ramach podpisanych umów, świadczy swoim Klientom wypłaty świadczeń socjalnych. Wypłaty te dokonywane są na podstawie imiennych list lub indywidualnych blankietów wypłat w placówkach lub miejscu zamieszkania świadczeniobiorców.

Pytania dotyczące świadczonych przez nas usług prosimy kierować:

  • z telefonów stacjonarnych na numer infolinii 801 333 444 (opłata jak za połączenie lokalne),
  • dla dzwoniących z telefonu komórkowego i z zagranicy (+48) 43-842-06-00  (opłata wg cennika operatora),
  • na skrzynkę e-mail: uslugi.pocztowe@poczta-polska.pl.