Strona główna » Finanse » Przekazy i usługi płatnicze » Wpłata na rachunek bankowy< powrót

Wpłata na rachunek bankowy

Share on FacebookShare on Google+

Nie musisz iść do banku, by przekazać pieniądze na konto. Wpłat złotówkowych możesz dokonać w placówce pocztowej lub nawet u listonosza, przekażemy je na wskazany przez Ciebie rachunek w Polsce.

Wpłata na rachunek bankowy to wpłata gotówkowa przyjmowana w placówce pocztowej oraz przez listonoszy i przekazywana do odbiorcy w postaci elektronicznej. W placówkach pocztowych można dokonać wpłaty w PLN na rachunek bankowy bez ograniczeń kwotowych. W przypadku dokonywania wpłat na rachunki bankowe za pośrednictwem listonoszy, kwota wpłaty nie może być wyższa niż równowartość kwoty stanowiącej 120% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego*.

Poczta Polska przekazuje środki do Banku prowadzącego rachunek odbiorcy w terminach D0/D+1 (wpłata PRIORYTET) oraz D+2 (wpłata STANDARD) – w zależności od wybranego przez wpłacającego rodzaju wpłaty oraz – w przypadku wpłat PRIORYTET – godziny i miejsca dokonania wpłaty.

Usługę świadczą wszystkie placówki pocztowe.

* przeciętne wynagrodzenie miesięczne za poprzedzający rok, w którym dokonano wpłaty, ogłoszonego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” i zaokrąglonej w górę do pełnych setek PLN.

300-300-cta

Share on FacebookShare on Google+
  • wpłata Standard – wpłata gotówkowa realizowana w drugim dniu roboczym od przyjęcia wpłaty,
  • wpłata Standard Priorytet, dla której ustala się następujące terminy wykonania:

a) wpłata przyjęta w urzędzie pocztowym, bądź w filii urzędu pocztowego:

– do godziny 14:00 w danym dniu roboczym, przekazywana do banku prowadzącego rachunek bankowy odbiorcy w dniu jej przyjęcia,

– po godzinie 14:00 w danym dniu roboczym oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, przekazywana do banku prowadzącego rachunek bankowy odbiorcy  w następnym dniu roboczym po dniu jej przyjęcia,

b) wpłata przyjęta  w agencjach pocztowych oraz za pośrednictwem listonoszy, przekazywana do banku prowadzącego rachunek bankowy odbiorcy w następnym dniu roboczym po dniu jej przyjęcia,

  • wpłata na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – wpłata gotówkowa przyjmowana w oparciu o ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.), przekazywana do banku prowadzącego rachunek bankowy odbiorcy w następnym dniu roboczym po dniu jej przyjęcia,
  • wpłata na rzecz urzędów skarbowych lub urzędów celnych – wpłata gotówkowa przyjmowana w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 100 § 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395 z późn. zm.) przekazywana do banku prowadzącego rachunek bankowy urzędu skarbowego lub izby celnej wskazany w tabeli banków KIR, w następnym dniu roboczym po dniu jej przyjęcia,
  • wpłata na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – wpłata gotówkowa przyjmowana w oparciu o Ordynację podatkową, przekazywana do banku prowadzącego rachunek bankowy odbiorcy w drugim dniu roboczym po dniu jej przyjęcia.
Share on FacebookShare on Google+
cennik_publikacja