Strona główna » Finanse » Przekazy i usługi płatnicze » Wpłata na rachunek bankowy » Wpłata Standard < powrót

Wpłata Standard

Share on FacebookShare on Google+

 

Wpłata Standard oraz wpłata na rzecz jednostek samorządu terytorialnego polega na przyjęciu wpłaty gotówkowej, która jest przekazywana na rachunek bankowy odbiorcy w gwarantowanym terminie.

Wpłata na rzecz jednostek samorządu terytorialnego to wpłata gotówkowa przyjmowana w oparciu o Ordynację podatkową, która przekazywana jest do wskazanego banku odbiorcy.

Usługę świadczą wszystkie placówki pocztowe oraz agencje pocztowe. Realizację usługi możesz zlecić także listonoszowi.

W placówkach pocztowych można dokonać wpłaty w PLN na rachunek bankowy bez ograniczeń kwotowych. W przypadku dokonywania wpłat na rachunki bankowe za pośrednictwem listonoszy, kwota wpłaty nie może być wyższa niż równowartość kwoty stanowiącej 120% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego*.

Szczegóły realizacji usługi dostępne są w regulaminie.


Termin realizacji usługi

Wpłaty przekazywane są na rachunek bankowy na drugi dzień roboczy po dniu ich przyjęcia.


Cena za usługę

Opłata za usługę jest określona w cenniku. W przypadku wpłat do kwoty 600 zł opłata za usługę wynosi tylko 3,40 zł.


Do pobrania

Regulamin

Załącznik do decyzji Nr 43/2018/PS Dyrektora Zarządzającego Pionem Sprzedaży Poczty Polskiej S.A. z dn. 23.05.2018 r. zmieniający decyzję w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia usługi finansowej przyjmowania wpłat na rachunki bankowe w Poczcie Polskiej S.A. w obrocie krajowym

Regulamin – obowiązujący od 20.12.2018 r

Cennik

Wzór blankietu wpłaty

 

 

 

*Przeciętne wynagrodzenie miesięczne za poprzedzający rok, w którym dokonano wpłaty, ogłoszonego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” i zaokrąglonej w górę do pełnych setek PLN.