Strona główna » Finanse » Przekazy i usługi płatnicze » Wpłata na rachunek bankowy< powrót

Wpłata na rachunek bankowy

Share on FacebookShare on Google+

Nie musisz iść do banku, by przekazać pieniądze na konto. Wpłat złotówkowych możesz dokonać w placówce pocztowej lub nawet u listonosza, przekażemy je na wskazany przez Ciebie rachunek w Polsce.

Wpłata na rachunek bankowy to wpłata gotówkowa przyjmowana w placówce pocztowej oraz przez listonoszy i przekazywana do odbiorcy w postaci elektronicznej. W placówkach pocztowych można dokonać wpłaty w PLN na rachunek bankowy bez ograniczeń kwotowych. W przypadku dokonywania wpłat na rachunki bankowe za pośrednictwem listonoszy, kwota wpłaty nie może być wyższa niż równowartość kwoty stanowiącej 120% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego*.

Poczta Polska przekazuje środki do Banku prowadzącego rachunek odbiorcy w terminach D0/D+1 (wpłata PRIORYTET) oraz D+2 (wpłata STANDARD) – w zależności od wybranego przez wpłacającego rodzaju wpłaty oraz – w przypadku wpłat PRIORYTET – godziny i miejsca dokonania wpłaty.

Usługę świadczą wszystkie placówki pocztowe.

* przeciętne wynagrodzenie miesięczne za poprzedzający rok, w którym dokonano wpłaty, ogłoszonego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” i zaokrąglonej w górę do pełnych setek PLN.

Share on FacebookShare on Google+
  • wpłata STANDARD – wpłata gotówkowa przekazywana na rachunek bankowy odbiorcy w postaci komunikatu elektronicznego w drugim dniu roboczym po dniu jej przyjęcia,
  • wpłata STANDARD PRIORYTET – wpłata gotówkowa przyjmowana w placówkach pocztowych i przekazywana do banku prowadzącego rachunek odbiorcy w postaci komunikatu elektronicznego w określonych terminach w zależności od typu placówki pocztowej w której była przyjęta wpłata i godziny jej przyjęcia tj.:

– w dniu jej przyjęcia III sesją eliksir dla wpłaty zarejestrowanej do godziny 14:00 w przypadku nadania w urzędzie pocztowym i filii urzędu pocztowego – z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych,

– w następnym dniu roboczym po dniu jej przyjęcia I sesją eliksir dla wpłaty zarejestrowanej po godzinie 14:00 w przypadku nadania w urzędzie pocztowym i filii urzędu pocztowego,

– w następnym dniu roboczym po dniu jej przyjęcia I sesją eliksir dla wpłaty przyjętej przez listonosza,

– w następnym dniu roboczym po dniu jej przyjęcia dla wpłaty przyjętej w agencji pocztowej,

  • wpłata z tytułu składek do ZUS – wpłata przekazywana na rachunek bankowy odbiorcy w następnym dniu roboczym po dniu jej przyjęcia,
  • wpłata z tytułu zobowiązań podatkowych na rzecz urzędów skarbowych – wpłata przekazywana na rachunek bankowy urzędu skarbowego lub izby celnej w następnym dniu roboczym po dniu jej przyjęcia,
  • wpłata z tytułu zobowiązań podatkowych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego –wpłata przekazywana na rachunek bankowy organu podatkowego innego niż określonego w pkt. 5, w następnym dniu roboczym po dniu jej przyjęcia.
Share on FacebookShare on Google+
tabela