Strona główna » Finanse » Ubezpieczenia » Majątkowe < powrót

Majątkowe

Share on FacebookShare on Google+

Ubezpieczenia-majatkoweUbezpieczenie Bezpieczny Dom

Ubezpieczenie Bezpieczny Dom chroni właścicieli i najemców mieszkań lub domów od finansowych konsekwencji szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych (pożaru, wichury, zalania, powodzi, itp), kradzieży z włamaniem oraz rabunku i dewastacji (dla ruchomości i stałych elementów). Ubezpieczone mogą być również garaż wolnostojący oraz ogrodzenie domu. Pakiet obejmuje też odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, np. za szkody wyrządzane przez osoby będące pod opieką oraz zwierzęta domowe.
Oferowany jest w dwóch wariantach pakietowych:

  • Podstawowym – mieszkania i domy,
  • Pełnym – wyłącznie dla domów.

Możliwe jest także indywidualne ustalenie zakresu ochrony.

 

Zyskaj 10% zniżki na ubezpieczenie Bezpieczny Dom za płatności kartą z logo Poczty Polskiej!

Klienci, którzy posiadają kartę z logo Poczty Polskiej do dowolnego konta w Banku Pocztowym lub zawnioskują o nią do 31.03.2018 roku, i dokonają min. 1 płatności kartą w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2018 roku otrzymają kod rabatowy uprawniający do 10% zniżki na ubezpieczenie Bezpieczny Dom. Kod rabatowy ważny jest przy zawarciu umowy ubezpieczenia w okresie od 1.01.2018 r. do 31.05.2018 r. Zapraszamy do placówek Poczty Polskiej w celu zakupu ubezpieczenia domu lub mieszkania.

Szczegóły programu dostępne są tutaj.

 

Bezpieczny Dom charakteryzuje prosty sposób wyliczania składki (i sumy ubezpieczeniowej) – jedynie w oparciu o powierzchnię użytkową mieszkania czy domu. W wariancie podstawowym składka roczna jest iloczynem 2 zł i powierzchni, np. 2 zł x 35 (m2) = 70 zł. Aby zawrzeć umowę wystarczy tylko podać podstawowe dane.

Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z Dom Assistance – polegającym na  pomocy technicznej w razie awarii, którą można zgłosić całodobowo.

Świadczenia dostępne w ramach Dom Assistance to m.in.:

  • interwencja specjalisty- ślusarza, hydraulika itp.,
  • w przypadku wystąpienia szkody powrót Ubezpieczonego oraz osób bliskich do miejsca ubezpieczenia,
  • organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania w hotelu dla Ubezpieczonego i osób bliskich,
  • transport Ubezpieczonego i osób bliskich do osoby wyznaczonej,
  • transport mienia,
  • dozór mienia.

 

Uwaga!

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone na terytorium RP.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń (OWU).

 

Share on FacebookShare on Google+