Strona główna » Finanse » Ubezpieczenia » Majątkowe < powrót

Majątkowe

Share on FacebookShare on Google+

Ubezpieczenia-majatkoweUbezpieczenie Bezpieczny Dom

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie zapewnia, w zależności od wybranego zakresu, ochronę nieruchomości oraz elementów stałych, jej wyposażenia lub ruchomości domowych od szkód powstałych w następstwie ognia, powodzi, wybuchu lub innych zdarzeń losowych, a także od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji.

Co możesz ubezpieczyć?

Ubezpieczeniem możesz objąć:

 • mieszkanie,
 • dom jednorodzinny wraz z garażem wolnostojącym, budynkami gospodarczymi i ogrodzeniem,
 • ruchomości domowe,
 • stałe elementy.

 Ponadto zakres ochrony można rozszerzyć o ubezpieczenie:

 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC),
 • mienia osób „trzecich” (dodatkowa ochrona w przypadku szkód zalaniowych tzw. „szkody wężykowe”),
 • następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW – dostępne trzy sumy ubezpieczenia),
 • Dom Assistance (pomoc specjalistów: elektryka, ślusarza, hydraulika).

Zakres ochrony

Ubezpieczenie dostępne jest w dwóch wariantach pakietowych oraz w formie indywidualnej, która umożliwia dopasowanie zakresu i sum ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb.

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • dostosowanie indywidualnego wariantu ubezpieczenia do swoich potrzeb,
 • możliwość zwiększenia sumy ubezpieczenia o 30% przy jednoczesnym wzroście składki za ubezpieczenie o jedyne 15%,
 • bogaty pakiet assistance:

– w cenie ubezpieczenia, gdy składka roczna jest wyższa niż 150 zł,

– jedynie 15 zł przy składce rocznej niższej lub równej 150 zł,

 • 20% zniżki dla nieruchomości posiadającej dodatkowe zabezpieczenia antykradzieżowe.

 

Zyskaj 10% zniżki na ubezpieczenie Bezpieczny Dom za płatności kartą z logo Poczty Polskiej!

Klienci, którzy posiadają kartę z logo Poczty Polskiej do konta w Banku Pocztowym lub zawnioskują o nią do 31.12.2018 roku, i dokonają min. 1 płatności kartą w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 roku (a w przypadku wniosku o kartę złożonego po 15 grudnia 2018 r. do końca stycznia 2019 r.) otrzymają kod rabatowy uprawniający do 10% zniżki na ubezpieczenie Bezpieczny Dom. Dodatkowo otrzymają także kod rabatowy uprawniający do 10% zniżki na ubezpieczenie Bezpieczny Turysta. Kody rabatowe ważne są przy zawarciu umowy ubezpieczenia do 28.02.2019 r.

Zapraszamy do placówek Poczty Polskiej w celu zakupu ubezpieczenia domu lub mieszkania oraz ubezpieczenia turystycznego.

Klienci posiadający w Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych polisę OC lub AC, przy zakupie ubezpieczenia Bezpieczny Dom z kodem rabatowym mogą uzyskać do 20% zniżki.

Regulamin programu dostępny jest tutaj.

 

Uwaga!

Szczegółowe informacje znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Mienia „Bezpieczny Dom” (OWU) dostępnych w zakładce ,,Do pobrania”.

 

Share on FacebookShare on Google+