Strona główna » Łatwiejsza możliwość skorzystania z dofinansowania PFRON < powrót

Łatwiejsza możliwość skorzystania z dofinansowania PFRON

Aktualność z dnia: 04.02.2019
Share on Facebook

PFRON-SOW_ulotkaPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił System Obsługi Wsparcia (SOW), który dostarcza informacji o rodzajach wsparcia PFRON na platformie (https://portal-sow.pfron.org.pl) i jednocześnie stwarza możliwość aplikowania o dofinansowanie ze środków PFRON w formie elektronicznej (https://sow.pfron.org.pl).

Narzędzie stworzone przez PFRON ma wyeliminować konieczność osobistej wizyty osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w jednostkach samorządowych, które dystrybuują pomoc. Nowoczesna platforma informatyczna umożliwia tym osobom składanie wniosków w formie elektronicznej i ubieganie się o dofinansowanie ze środków PFRON online. Osoba wnioskująca może złożyć wniosek przez internet i podpisać umowę z użyciem podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego. Platforma SOW to również źródło informacji o wszystkich dostępnych programach i formach wsparcia, również tych dotyczących aktywizacji zawodowej.

Według danych GUS osób niepełnosprawnych jest w Polsce ok. 5 mln (co stanowi ok. 14 proc. ogółu społeczeństwa), a zaledwie 28 proc. z nich jest aktywnych zawodowo. Barierę stanowią m.in. stereotypy i obawy pracodawców, ale również brak wiedzy po stronie osób niepełnosprawnych, które często nie orientują się, z jakiego rodzaju dofinansowań mogą skorzystać, w jakich programach uczestniczyć i gdzie zgłaszać się po wsparcie, aby aktywizować się zawodowo. Dlatego aktywizacja zawodowa i zmniejszenie bezrobocia w tej grupie jest jednym z najpilniejszych wyzwań.