Strona główna » Misja < powrót

Misja

Share on FacebookShare on Google+

Wartości Grupy Poczty Polskiej

Poczta Polska to organizacja o kilkusetletniej tradycji oraz głęboko zakorzenionych tradycjach i wartościach, które umożliwiają realizację misji, wizji i celów strategicznych firmy. Postawy i zachowania pracowników, zgodne z kanonem RAZEM, pozwalają nam skutecznie konkurować na ryku i oferować klientom usługi najwyższej jakości. Wiemy, że RAZEM możemy więcej.

RAZEM_trabka

Misja Poczty Polskiej

O sukcesie Grupy Poczty Polskiej zadecydują klienci. Dlatego też, swoją ofertę kierujemy do wszystkich – zarówno tych, którzy odwiedzają placówki, jak i tych, którzy wolą korzystać z naszych usług przez Internet. Mówiąc o celach strategicznych, musimy pamiętać, że to właśnie dla klientów planujemy rozwój w następujących obszarach:

koszyk poczta polska oferta produktowa dla rynku eCommerce oraz usługi logistyczne,

karty poczta polska usługi bankowo-ubezpieczeniowe, z naciskiem na bankowość internetową,

sprzet poczta polska  elektroniczne kanały komunikacji (oferta e-usług oraz reklamy internetowej),

social poczta polskaoferta handlowa oraz świadczenie usług w zakresie obsługi klienta.

Największą wartością Poczty Polskiej są jej Pracownicy. Firma dba o to, aby budować zaangażowanie i motywację do realizacji celów biznesowych realizując szereg różnorodnych działań HR-owych:

  • budowanie przywództwa – wspieranie rozwoju pracowników oraz efektywne i skuteczne motywowanie i zarządzania zespołami przez menedżerów,
  • programy rozwojowe – wyposażenie pracowników w kompetencje zawodowe wspierające realizację celów biznesowych,
  • zarządzanie talentami – wykorzystanie potencjału osób o ponadprzeciętnym potencjale i zbudowanie kompetentnej kadry menadżerskiej,
  • modelowanie ścieżek karier – świadome planowanie rozwoju pracowników w organizacji,
  • planowanie sukcesji – efektywne i ukierunkowane wspomaganie rozwoju określonych kwalifikacji pracowników.
PP