Strona główna » Nowe wartości znaczków beznominałowych A i B< powrót

Nowe wartości znaczków beznominałowych A i B

W związku ze zmianą cennika powszechnych usług pocztowych aktualizacji uległy wartości nominalne znaczków beznominałowych z oznaczeniem literowym A i B.

Wartość nominalna znaczków pocztowych z oznaczeniem literowym A to 1,60 pln, co  odpowiada wartości znaczka pocztowego używanego do uiszczenia opłaty za:

·    ekonomiczną przesyłkę listową nierejestrowaną w obrocie krajowym o masie do 350 g i gabarycie A.
·    ekonomiczną kartkę pocztową w obrocie krajowym.

Wartość nominalna znaczków pocztowych z oznaczeniem literowym B to 2,35 pln, co odpowiada wartości znaczka pocztowego używanego do uiszczenia opłaty za:

·    priorytetową  przesyłkę listową nierejestrowaną w obrocie krajowym o masie do 350 g i gabarycie A,
·    priorytetową kartkę pocztową w obrocie krajowym.

Znaczki pocztowe z oznaczeniem  A i B mogą być używane do uiszczania opłat za przesyłki pocztowe w obrocie zagranicznym i naklejane na przesyłkę listową w takiej ilości i rodzaju, by ich łączna wartość odpowiadała co najmniej opłacie za przesyłkę danej kategorii i odpowiedniej masie.