Strona główna » O firmie » Grupa PP » Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych< powrót

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Share on FacebookShare on Google+

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych zostało powołane przez Pocztę Polską w grudniu 2002 roku. Prowadzi ono działalność między innymi w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych, casco pojazdów i przedmiotów w transporcie oraz OC komunikacyjnego. Ubezpiecza od odpowiedzialności cywilnej, ryzyk finansowych i assistance. Ofertę dostosowujemy do zróżnicowanych potrzeb klientów, którymi są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne oraz instytucje nieposiadające takiej osobowości.

O klientów zabiegamy współpracując z osobami prawnymi oraz fizycznymi prowadzącymi pośrednictwo ubezpieczeniowe (np. Poczta Polska), bankami (bancassurance) i poprzez inne kanały dystrybucji.

TUW Pocztowe ubezpiecza majątek Poczty Polskiej i jej spółek. Ofertę kierujemy też do grona jej klientów, pracowników i ich rodzin.

 

Zarząd
Artur Olech – Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu

Marcin Łuczyński- Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza
Jerzy Jóźkowiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Szymon Midera – Sekretarz Rady Nadzorczej
Marcin Barański – Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Dolczewski – Członek Rady Nadzorczej
Michał Sobiech – Członek Rady Nadzorczej

 

Kontakt
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Centrala
ul. Domaniewska 50 A
02-672 Warszawa

Sekretariat: (22) 203-27-01, 203-27-02
faks: (22) 211-04-49
e-mail: poczta@tuwpocztowe.pl

Rzecznik Prasowy: rzecznik@tuwpocztowe.pl

www.tuwpocztowe.pl