Strona główna » O firmie » Grupa PP » POST-TEL Sp. z o.o.< powrót

POST-TEL Sp. z o.o.

Share on FacebookShare on Google+

Wyłącznym właścicielem POST-TEL jest Poczta Polska. Spółka rozszerza działalność, założonego w 1999 roku, Pocztowego Funduszu Leasingowego. W sierpniu 2004 weszliśmy na rynek reklamowy i wydawniczy. Wciąż rozszerzamy zakres świadczonych przez nas usług. Zmiana nazwy na POST-TEL wynikała z rozszerzenia zakresu naszej działalności o segment informatyczny.

Wprowadzenie działalności promocyjno-reklamowej, polegało na obsłudze marketingowej i organizacji kampanii promocyjnych, wspierających sprzedaż produktów i  usług Poczty Polskiej.

W 2004 roku powierzono nam redagowanie i nadzór produkcji dwutygodnika „Poczta Polska”, pisma branżowego dla pracowników firmy. W roku 2002 spółka uzyskała certyfikat ISO 9001:2000, tym samym potwierdził się europejski poziom realizowanych przez nas usług leasingowych.

 

Zarząd
Grażyna Kamińska – Prezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Konrad Komornicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Monika Gil – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Anna Jędrych – Sekretarz Rady Nadzorczej

 

 

Adres siedziby:
ul. Jana Kochanowskiego 45A
01-864 Warszawa

tel.: 0-22 632 46 76

http://www.post-tel.eu