Strona główna » O firmie » Władze spółki » Zarząd Poczty Polskiej < powrót

Zarząd Poczty Polskiej

Share on FacebookShare on Google+

logo bez trabki boldPrzemysław Sypniewski – prezes Zarządu PP SA

Jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i stypendystą Uniwersytetu Alberta Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim w Niemczech. Pod koniec lat 90-ych wicedyrektor biura w Poczcie Polskiej. W latach 2005-2008 członek Rady Poczty dwóch kadencji – w obu pełnił funkcję Sekretarza Rady.

Był biegłym Najwyższej Izby Kontroli ds. rynku pocztowego i regulacji pocztowych, a także ekspertem sejmowej komisji ds. tworzenia prawa pocztowego i implementacji dyrektyw pocztowych Unii Europejskiej.

Założyciel i pierwszy prezes Instytutu Pocztowego, stowarzyszenia obywateli zajmującego się rynkiem pocztowym.

Wiesław Włodek – wiceprezes Zarządu PP SA

Z Pocztą Polską związany od 2003 r. Od początku pracował w komórkach organizacyjnych – regionalnych i centralnych – odpowiedzialnych za sprzedaż. Pełnił funkcje kierownika okręgowego działu organizacyjnego oraz regionalnego działu koordynacji sprzedaży, a także zastępcy dyrektora ds. sieci i operacji. Zdobył doświadczenie na stanowisku zastępcy dyrektora ds. sprzedaży oraz dyrektora oddziału rejonowego i regionalnego. Był doradcą zarządu, a ostatnio pracował na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Sprzedażą w Segmencie Klienta Detalicznego w Pionie Sprzedaży.

Wieloletni pracownik struktur państwowych w których pełnił funkcje dyrektorskie m.in. w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Urzędzie Regulacji Telekomunikacji oraz w Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej.

Absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu zagadnień legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim, wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej, zarządzania strategicznego w podmiotach łączności na Uniwersytecie Szczecińskim oraz psychologii w zarządzaniu w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

Interesuje się nowymi rozwiązaniami teleinformatycznymi, marketingiem, transportem i logistyką. Jego pasją jest fonotelistyka i filatelistyka. W wolnych chwilach lubi czytać literaturę fachową. Chętnie gra w gry zespołowe, uprawia narciarstwo i tenis stołowy.

Grzegorz Kurdziel – członek Zarządu PP SA

Z Pocztą Polska, związany od 1996. Karierę zawodową rozpoczynał jako listonosz. Awansując, pracował kolejno w różnych komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za sprzedaż i marketing. Był specjalistą ds. marketingu oraz regionalnym kierownikiem: marketingu, sprzedaży i działu wsparcia, zastępcą dyrektora i dyrektorem regionu sprzedaży oraz dyrektorem biura w centrali Poczty Polskiej.

W ostatnim czasie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Sprzedażą w Segmencie Klienta Kluczowego w Pionie Sprzedaży.  Obok pracy w Poczcie Polskiej przez kilka lat pełnił funkcję członka i sekretarza rady nadzorczej spółki kapitałowej.

Absolwent politologii i nauk społecznych na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe na kierunku marketing i zarządzanie oraz studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Szczecińskim. Posiada uprawnienia członka zarządu i rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa. Odbył również wiele kursów i szkoleń z obszaru nowoczesnych metod zarządzania.

Interesuje się historią, polityką i ekonomią. Wolny czas lubi spędzać wędrując po górach lub czytając książki.

Tomasz Dąbrowski – członek Zarządu PP SA

Ekonomista, absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek Finanse i Bankowość), od blisko 20 lat związany z instytucjami rynku finansowego. Posiada doświadczenie m.in. w obszarach: bankowości, rynku kapitałowego, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania projektami, corporate finance, rachunkowości, controlingu, planowania finansowego, analizy i prowadzenia projektów inwestycyjnych, nadzoru właścicielskiego,  zarządzania ryzykiem.

W 1995 roku rozpoczął pracę w Kredyt Banku SA. Następnie przez 11 lat związany był z grupą Raiffeisen. W latach 1996 – 2000 pracował w domu maklerskim Raiffeisen Capital and Investment Polska SA, kolejno w Departamencie Rynku Pierwotnego, a następnie jako Zastępca Dyrektora Departamentu Corporate Finance. Od 2000 roku związany był z Raiffeisen Bank Polska SA, zajmując m.in. stanowiska Zastępcy Dyrektora w Departamencie Rynków Finansowych oraz Dyrektora Departamentu Bankowości Prywatnej, był także przedstawicielem funduszy Raiffeisen Capital Management AG w Polsce.

W latach 2007 – 2012 był Wiceprezesem Zarządu oraz Dyrektorem Finansowym Pentegy S.A. Następnie przez ponad rok związany był z Kancelarią Finansową Matczuk i Wojciechowski Sp. z o.o. Od początku 2013 roku do końca maja 2016 roku był Wiceprezesem i CFO domu maklerskiego Q Securities S.A., którego jest jednym z założycieli

Tomasz Dąbrowski jest współzałożycielem i Wiceprezesem Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA. Pełnił ponadto funkcję członka i przewodniczącego licznych rad nadzorczych, zarówno spółek publicznych, jak i niepublicznych.

Iwona Ziomek – członek Zarządu PP SA

Jest absolwentką Akademii Rolniczej w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe o kierunku: Marketing i Zarządzanie w przedsiębiorstwach łączności na Uniwersytecie Szczecińskim, Zarządzanie personelem na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Podyplomowe studia menedżerskie dla kadry kierowniczej Poczty Polskiej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Gdańsku.

Z Poczta Polską jest związana od 1995 roku pracowała zarówno na stanowiskach specjalistycznych jak i kierowniczych w różnych jednostkach organizacyjnych Spółki. Ostatnio zatrudniona w Pionie Operacji Logistycznych – WER Rudna Mała na stanowisku specjalisty.