Strona główna » O firmie » Władze spółki » Zarząd Poczty Polskiej < powrót

Zarząd Poczty Polskiej

Share on Facebook

Przemysław Sypniewski – prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.

Jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i stypendystą Uniwersytetu Alberta Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim w Niemczech. Pod koniec lat 90-ych wicedyrektor biura w Poczcie Polskiej. W latach 2005-2008 członek Rady Poczty dwóch kadencji – w obu pełnił funkcję Sekretarza Rady.

Był biegłym Najwyższej Izby Kontroli ds. rynku pocztowego i regulacji pocztowych, a także ekspertem sejmowej komisji ds. tworzenia prawa pocztowego i implementacji dyrektyw pocztowych Unii Europejskiej.

Założyciel i pierwszy prezes Instytutu Pocztowego, stowarzyszenia obywateli zajmującego się rynkiem pocztowym.

 

Grzegorz Kurdziel – wiceprezes zarządu ds. sprzedaży

Karierę w Poczcie Polskiej rozpoczął w 1996 roku na stanowisku listonosza. W następnych latach swoje zainteresowania zawodowe skierował na obszar sprzedaży i marketingu, będąc kolejno specjalistą ds. marketingu, regionalnym kierownikiem marketingu, sprzedaży i działu wsparcia, zastępcą dyrektora i dyrektorem regionu sprzedaży, dyrektorem BKBI w centrali Poczty Polskiej oraz dyrektorem zarządzającym sprzedażą w segmencie klienta kluczowego w Pionie Sprzedaży. Przez kilka lat pełnił także funkcje członka i sekretarza rad nadzorczych spółek kapitałowych. W ostatnim czasie był Członkiem ds. Sprzedaży III Kadencji Zarządu Poczty Polskiej S.A.

Jest absolwentem politologii i nauk społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe na kierunku marketing i zarządzanie oraz studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Szczecińskim, a także liczne kursy i szkolenia z obszaru nowoczesnych metod zarządzania. Posiada uprawnienia członka zarządu i rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa. W roku 2018 ukończył prestiżowe studia MBA (Master of Business Administration).

Interesuje się historią, polityką i ekonomią. Wolny czas lubi spędzać na górskich wędrówkach lub czytając książki.

 

Paweł Przychodzeń – wiceprezes zarządu ds. logistyki

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej sprawował funkcję Prezesa firmy Operator ARP Sp. z o.o., podmiotu realizującego zadania związane z obsługą i zarządzaniem części nieruchomości w ramach Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Był również dyrektorem Centrum Usług Wspólnych przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (wcześniej Centrum Obsługi KPRM).

Od wielu lat prowadzi działalność ekspercką, doradczą i szkoleniową, przede wszystkim w zakresie zamówień publicznych i realizacji procesów inwestycyjnych dużych projektów infrastrukturalnych. Jako ekspert współpracował z komisjami sejmowymi oraz z NSZZ „Solidarność” i Fundacją Republikańską. Doradzał w zakresie stosowania procedur przetargowych, innych niż opisane w Prawie Zamówień Publicznych.

Jest autorem licznych publikacji i komentarzy dotyczących zamówień publicznych i realizacji procesów inwestycyjnych projektów infrastrukturalnych, publikowanych m.in. w prasie fachowej, dziennikach ogólnopolskich oraz na portalach o tematyce gospodarczej. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

 

Tomasz Janka – wiceprezes zarządu ds. rozwoju

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku Teleinformatyka. Ukończył Menedżerskie studia podyplomowe zarządzania firmą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz MBA – Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej i Franklin University w Ohio, USA. Posiada liczne certyfikaty międzynarodowe m.in. MSP, Prince2, P3O.

Pełnił funkcję Dyrektora Rządowego Biura Monitorowania Projektów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Współtworzył i wdrażał system IT wspierający zarządzanie wszystkich Ministerstw oraz organizował społeczność projektową w administracji publicznej i spółkach Skarbu Państwa. Stworzył kompleksowy system monitorowania projektów w centralnej administracji państwowej i wdrożył jednolitą metodykę monitorowania programów i projektów oraz kultury zarządzania programami i projektami w administracji publicznej.

Pracował w Ministerstwie Rozwoju w Departamencie Zarządzania Projektami, gdzie wdrażał jednolitą metodykę i kulturę zarządzania projektami. Koordynował, monitorował i prowadził ewaluację kluczowych projektów ministerialnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał również m.in. w banku Credit Agricole, McKinsey & Company, Capgemini czy Volvo IT.

 

Tomasz Cicirko – wiceprezes zarządu ds. finansów

Związany z Pocztą Polska od prawie 8 lat. Pracował na stanowiskach: Dyrektora Biura Rachunkowości Zarządczej i Płynności Finansowej, Z-cy Dyrektora Zarządzającego Pionem Finansów, a ostatnio jako Dyrektor Biura Kontrolingu Grupy Kapitałowej.

Jego kariera zawodowa to połączenie aktywności gospodarczej z pracą naukowo – dydaktyczną (doktor habilitowany, prof. SGH w Instytucie Finansów). Wieloletni członek rad nadzorczych. Autor licznych artykułów i publikacji książkowych z zakresu finansów przedsiębiorstwa i rachunkowości.

Miłośnik turystyki wysokogórskiej, narciarstwa, a także teatru, filmu i dobrej książki.

 

Andrzej Bodziony – wiceprezes zarządu (wyłoniony w wyborach na przedstawiciela pracowników Poczty Polskiej S.A. w Zarządzie Spółki)

Z Pocztą Polską związany nieprzerwanie od 1999 roku. Pracę rozpoczynał w Urzędzie Pocztowym Nowy Sącz 2. Przez cztery lata był ekspedientem i asystentem. W 2004 roku rozpoczął pracę w obszarze administracji, m.in. pełnił funkcję radcy ds. komunikacji pocztowej, kierownika sekcji operacji pocztowych, kierownika działu sprzedaży usług pocztowych i detalicznych oraz koordynatora sprzedaży sieci. Od 2016 roku do czasu objęcia funkcji wiceprezesa Zarządu był Dyrektorem Regionu Sieci w Krakowie. Dodatkowo angażował się w pracę w lokalnym samorządzie i organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”. W maju 2018 r. został wybrany przez pracowników do Rady Nadzorczej Poczty Polskiej.

Ukończył studia MBA – Master of Business Administration w Polsko – Amerykańskiej Szkole Biznesu, Politechnika Krakowska oraz Central Connecticut State University, USA. Ukończył także Akademię Ekonomiczną w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł licencjata na kierunku finanse i bankowość oraz magistra na kierunku handel zagraniczny. W 2010 roku zdał państwowy egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Mieszka w Nowym Sączu. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.