Strona główna » O firmie » Władze spółki » Zarząd Poczty Polskiej< powrót

Zarząd Poczty Polskiej

Share on FacebookShare on Google+

PREZES

Jerzy Jan Jóźkowiak – jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej (dawniej SGPiS) w Warszawie – specjalizacja Ekonomia i Organizacja Handlu Zagranicznego.

Od 2002 do 2008 roku pracował w BRE Banku S.A. m.in. jako dyrektor ds. Finansów Ryzyka i Operacji w Pionie Bankowości detalicznej (MultiBank i mBank). W latach 2003 – 2008: członek Zarządu BRE i dyrektor finansowy (CFO). Odpowiadał za przygotowanie i wdrożenie systemu informacji zarządczej, sprzedażowej, finansowej i o kliencie.

Wcześniej pracował jako dyrektor wykonawczy pionu zarządzania ryzykiem Banku Pekao S.A. Nadzorował liczne projekty dotyczące np. wykorzystania międzynarodowych standardów rachunkowości do prezentacji ryzyka finansowego, czy zasad kształtowania wyniku Banku z zarządzeniami polityki wyceny aktywów.

Karierę rozpoczynał w 1993 roku w Powszechnym Banku Gospodarczym S.A. Kierował m.in. spółką PBG – Fundusz Inwestycyjny. Był także wiceprezesem Zarządu PBG S.A. Grupa Pekao S.A.

W latach 1984 – 1990: pracownik naukowy w Instytucie Rozwoju Gospodarczego SGH.

Od stycznia do grudnia 2010 roku prezes MNI S.A., spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Od marca 2011 roku Prezes Zarządu Poczta Polska S.A.

 

WICEPREZES

Rafał Krzemień – jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz kierunków podyplomowych z dziedziny rachunkowości oraz bankowości i finansów.

Posiada 15-letnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz w obszarze działalności inwestycyjnej. Posiada także ugruntowaną wiedzę i umiejętności w zakresie audytu, kontroli wewnętrznej i rachunkowości.

Pełnił funkcję m.in. Członka Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A., gdzie brał udział w procesie IPO i przygotowaniu spółki do debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Odpowiadał także za optymalizację zarządzania nieruchomościami wynajętymi w celu zwiększenia ich rentowności, realizację nowych projektów deweloperskich oraz sprzedaż nierentownych aktywów.

W latach 2008-2011 Pan Rafał Krzemień był odpowiedzialny za komercjalizację Przedsiębiorstwa Obsługi Cudzoziemców DIPSERVICE i przekształcenia go w spółkę akcyjną, gdzie początkowo pełnił funkcję Zarządcy, a następnie Prezesa Zarządu.

 


CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Janusz Piotr Wojtas – ukończył Ekonomikę i Organizację Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Łódzkim. Jest także absolwentem programu menedżerskiego – IESE Business School, University of Navarra.

Początek kariery to praca w BIG Banku S.A. potem Powszechnym Banku Gospodarczym S.A. a następnie PBG S.A. – Grupa Pekao S.A., jako Dyrektor w Departamencie Bankowości Przedsiębiorstw.

Od 1999 roku do 2005 roku zatrudniony w PKO BP – kolejno na stanowiskach zastępcy dyrektora Departamentu Bankowości Korporacyjnej, a następnie dyrektora Departamentów: Finansowania Projektów Inwestycyjnych, Klienta Strategicznego, Klienta Korporacyjnego i dyrektora zarządzającego w obszarze klienta korporacyjnego. Był członkiem Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku i członkiem Komitetu Kredytowego Banku.
Był także przewodniczącym Rady Nadzorczej Bankowego Funduszu Leasingowego S.A.

W latach 2005 – 2008 członek Zarządu, dyrektor Banku ds. Bankowości Korporacyjnej w BRE Banku S.A. Odpowiadał za nadzór nad obszarem bankowości korporacyjnej banku (MSP, duże firmy, korporacje międzynarodowe). Wiceprzewodniczący Komitetu Kredytowego Zarządu Banku, przewodniczący Rady Nadzorczej BRE Leasing SP z o.o. oraz członek International Corporate Banking Board w ramach Grupy Commerzbanku.

Po 2009 roku prowadził własną działalność gospodarczą – doradztwo w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz procesów restrukturyzacyjnych.

 

Piotr Michalski – absolwent Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego na Uniwersytecie Łódzkim – kierunek Finanse i Bankowość. Studiował także na Uniwersytecie w Nijmegen. Wykładowca w obszarze finansów na UŁ i studiach podyplomowych SGH.

Karierę rozpoczynał m.in. w Warszawskiej Grupie Konsultingowej, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery, do poziomu współwłaściciela. W ramach prac na rzecz WGK uczestniczył z sukcesem w kilkudziesięciu projektach z zakresu: analizy finansowej, przygotowania biznesplanów, wycen, fuzji i przejęć, strategii, restrukturyzacji i prywatyzacji polskich przedsiębiorstw.

W latach 2001 – 2002 Dyrektor Działu Ryzyka w Kredyt Lease S.A., gdzie nadzorował obszar ryzyka kredytowego oraz efektywne przejęcie przez Spółkę pierwszych portfeli leasingowych w Polsce.

Od 2002 do 2006 roku pracował w Banku Pocztowym, jako dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem. Nadzorował obszar ryzyka kredytowego, ryzyka płynności i ryzyk rynkowych.

W latach 2006 – 2010 odpowiadał za controlling i informację zarządczą w BRE Banku, jako dyrektor Departamentu. Aktywnie uczestniczył we wdrożeniu nowego systemu planowania i monitorowania wyników, systemu zarządzania kapitałem, systemu EIS oraz rozbudowie systemu MIS. Natomiast od 2010 roku pracował w Bankowym Funduszu Leasingowym jako dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem.

 

Paweł Włoch -ukończył Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie oraz program rozwoju menadżerów praktyków, Harvard Business Review Management 2013. Ukończył także Studia Podyplomowe Executive MBA (Master of Business Administration) INE PAN.

Odbył wiele kursów i szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego, m.in.: Kurs dla Społecznych Inspektorów Pracy, Kurs dla Kadry Kierowniczej, Kurs dla Kadry Kierowniczej z zakresu czasu pracy, Finanse dla menagerów niefinansistów, Certyfikowany Business Process Manager, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Odpowiedzialność menagerska, Certyfikowany PMO Menagement Office, Six Sigma Executive/Champion Training – Akademia Białego Kruka, Prince 2, Efektywna Komunikacja w Zespole, Zarządzanie Zmianą – Change Management.

W Poczcie Polskiej pracuje od 1992 r. Swoją karierę rozpoczynał w Urzędzie Pocztowym Zakopane 1 od pracy na stanowisku listonosza. Dzięki swojemu zaangażowaniu i systematycznie podnoszonym kwalifikacjom szybko awansował, zajmując kolejno stanowiska: ekspedienta, asystenta, kierownika sekcji obsługi klienta. W styczniu 2006 roku objął funkcję naczelnika tej placówki.

W 2009 r. został wybrany przez Pracowników na Członka Zarządu Poczty Polskiej. W maju 2013 r. został ponownie wybrany przez Pocztowców na przedstawiciela Pracowników w Zarządzie Poczty Polskiej.