Strona główna » O firmie » Władze spółki » Zarząd Poczty Polskiej < powrót

Zarząd Poczty Polskiej

Share on Facebook

Przemysław Sypniewski – prezes Zarządu PP SA

Jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i stypendystą Uniwersytetu Alberta Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim w Niemczech. Pod koniec lat 90-ych wicedyrektor biura w Poczcie Polskiej. W latach 2005-2008 członek Rady Poczty dwóch kadencji – w obu pełnił funkcję Sekretarza Rady.

Był biegłym Najwyższej Izby Kontroli ds. rynku pocztowego i regulacji pocztowych, a także ekspertem sejmowej komisji ds. tworzenia prawa pocztowego i implementacji dyrektyw pocztowych Unii Europejskiej.

Założyciel i pierwszy prezes Instytutu Pocztowego, stowarzyszenia obywateli zajmującego się rynkiem pocztowym.

Wiesław Włodek – wiceprezes Zarządu PP SA

Z Pocztą Polską związany od 2003 r. Od początku pracował w komórkach organizacyjnych – regionalnych i centralnych – odpowiedzialnych za sprzedaż. Pełnił funkcje kierownika okręgowego działu organizacyjnego oraz regionalnego działu koordynacji sprzedaży, a także zastępcy dyrektora ds. sieci i operacji. Zdobył doświadczenie na stanowisku zastępcy dyrektora ds. sprzedaży oraz dyrektora oddziału rejonowego i regionalnego. Był doradcą zarządu, a ostatnio pracował na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Sprzedażą w Segmencie Klienta Detalicznego w Pionie Sprzedaży.

Wieloletni pracownik struktur państwowych w których pełnił funkcje dyrektorskie m.in. w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Urzędzie Regulacji Telekomunikacji oraz w Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej.

Absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu zagadnień legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim, wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej, zarządzania strategicznego w podmiotach łączności na Uniwersytecie Szczecińskim oraz psychologii w zarządzaniu w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

Interesuje się nowymi rozwiązaniami teleinformatycznymi, marketingiem, transportem i logistyką. Jego pasją jest fonotelistyka i filatelistyka. W wolnych chwilach lubi czytać literaturę fachową. Chętnie gra w gry zespołowe, uprawia narciarstwo i tenis stołowy.

Grzegorz Kurdziel – członek Zarządu PP SA

Z Pocztą Polska, związany od 1996. Karierę zawodową rozpoczynał jako listonosz. Awansując, pracował kolejno w różnych komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za sprzedaż i marketing. Był specjalistą ds. marketingu oraz regionalnym kierownikiem: marketingu, sprzedaży i działu wsparcia, zastępcą dyrektora i dyrektorem regionu sprzedaży oraz dyrektorem biura w centrali Poczty Polskiej.

W ostatnim czasie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Sprzedażą w Segmencie Klienta Kluczowego w Pionie Sprzedaży.  Obok pracy w Poczcie Polskiej przez kilka lat pełnił funkcję członka i sekretarza rady nadzorczej spółki kapitałowej.

Absolwent politologii i nauk społecznych na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe na kierunku marketing i zarządzanie oraz studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Szczecińskim. Posiada uprawnienia członka zarządu i rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa. Odbył również wiele kursów i szkoleń z obszaru nowoczesnych metod zarządzania.

Interesuje się historią, polityką i ekonomią. Wolny czas lubi spędzać wędrując po górach lub czytając książki.

Tomasz Dąbrowski – członek Zarządu PP SA

Ekonomista, absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek Finanse i Bankowość), od blisko 20 lat związany z instytucjami rynku finansowego. Posiada doświadczenie m.in. w obszarach: bankowości, rynku kapitałowego, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania projektami, corporate finance, rachunkowości, controlingu, planowania finansowego, analizy i prowadzenia projektów inwestycyjnych, nadzoru właścicielskiego,  zarządzania ryzykiem.

W 1995 roku rozpoczął pracę w Kredyt Banku SA. Następnie przez 11 lat związany był z grupą Raiffeisen. W latach 1996 – 2000 pracował w domu maklerskim Raiffeisen Capital and Investment Polska SA, kolejno w Departamencie Rynku Pierwotnego, a następnie jako Zastępca Dyrektora Departamentu Corporate Finance. Od 2000 roku związany był z Raiffeisen Bank Polska SA, zajmując m.in. stanowiska Zastępcy Dyrektora w Departamencie Rynków Finansowych oraz Dyrektora Departamentu Bankowości Prywatnej, był także przedstawicielem funduszy Raiffeisen Capital Management AG w Polsce.

W latach 2007 – 2012 był Wiceprezesem Zarządu oraz Dyrektorem Finansowym Pentegy S.A. Następnie przez ponad rok związany był z Kancelarią Finansową Matczuk i Wojciechowski Sp. z o.o. Od początku 2013 roku do końca maja 2016 roku był Wiceprezesem i CFO domu maklerskiego Q Securities S.A., którego jest jednym z założycieli

Tomasz Dąbrowski jest współzałożycielem i Wiceprezesem Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA. Pełnił ponadto funkcję członka i przewodniczącego licznych rad nadzorczych, zarówno spółek publicznych, jak i niepublicznych.

Paweł Przychodzeń – członek Zarządu PP SA

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej sprawował funkcję Prezesa firmy Operator ARP Sp. z o.o., podmiotu realizującego zadania związane z obsługą i zarządzaniem części nieruchomości w ramach Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Był również dyrektorem Centrum Usług Wspólnych przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (wcześniej Centrum Obsługi KPRM). Jest Członkiem Rady Nadzorczej Polskich Linii Oceanicznych S.A.

Od wielu lat prowadzi działalność ekspercką, doradczą i szkoleniową, przede wszystkim w zakresie zamówień publicznych i realizacji procesów inwestycyjnych dużych projektów infrastrukturalnych. Jako ekspert współpracował z komisjami sejmowymi oraz z NSZZ „Solidarność” i Fundacją Republikańską. Doradzał w zakresie stosowania procedur przetargowych, innych niż opisane w Prawie Zamówień Publicznych.

Jest autorem licznych publikacji i komentarzy dotyczących zamówień publicznych i realizacji procesów inwestycyjnych projektów infrastrukturalnych, publikowanych m.in. w prasie fachowej, dziennikach ogólnopolskich oraz na portalach o tematyce gospodarczej. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Iwona Ziomek – członek Zarządu PP SA

Jest absolwentką Akademii Rolniczej w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe o kierunku: Marketing i Zarządzanie w przedsiębiorstwach łączności na Uniwersytecie Szczecińskim, Zarządzanie personelem na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Podyplomowe studia menedżerskie dla kadry kierowniczej Poczty Polskiej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Gdańsku.

Z Poczta Polską jest związana od 1995 roku pracowała zarówno na stanowiskach specjalistycznych jak i kierowniczych w różnych jednostkach organizacyjnych Spółki. Ostatnio zatrudniona w Pionie Operacji Logistycznych – WER Rudna Mała na stanowisku specjalisty.