Strona główna » O nas < powrót

O nas

Share on Facebook

Krótko o nas:

 • największy polski operator pocztowy.
 • Firma z ponad 459-letnią tradycją.
 • Prawie 80 000 zatrudnionych pracowników na różnych stanowiskach
 • 7 500 placówek na terenie całej Polski, w których świadczymy m.in. usługi pocztowe, kurierskie, finansowe i ubezpieczeniowe.

uslugi poczta polska

Działalność Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej opiera się na zaufaniu do marki Poczty Polskiej oraz wykorzystaniu jej placówek, będących głównym kanałem sprzedaży i dystrybucji szerokiego portfela usług, a także komunikacji z Klientami.

Ludzie największym kapitałem Poczty Polskiej

Przewaga konkurencyjna Poczty Polskiej jest przede wszystkim zasługą jej pracowników. Dbamy o to, aby w naszym zespole pracowały osoby, dzięki którym możemy świadczyć usługi najwyższej jakości.

Każdy pracownik jest bardzo ważną częścią naszej organizacji. Zgodnie z polityką personalną Poczty Polskiej, realizujemy działania, których celem jest rozwój zawodowy i wzrost kompetencji naszych pracowników. Przez cały czas budujemy zaangażowanie i motywację – do realizacji codziennych zadań i podejmowania niestandardowych wyznań.

Jakim Pracodawcą jest Poczta Polska?

Zależy nam na tym, aby już na etapie rekrutacji nasi potencjalni Pracownicy poczuli, że jesteśmy Pracodawcą, który dba o dobre warunki i pozytywną atmosferę pracy. Proces aplikowania do pracy ma być wartościowym przeżyciem, szansą na sprawdzenie swoich umiejętności oraz okazją do bliższego poznania firmy, z której usług korzysta prawie każdy Polak.

W pierwszych tygodniach pracy nowi Pracownicy zostają objęci Programem Adaptacji Zawodowej, którego celem jest dostarczenie praktycznej wiedzy i umiejętności, niezbędnej do realizacji nowych obowiązków zawodowych. W poznaniu firmy pomagają także doświadczeni koledzy i przełożeni.

Pracownicy Poczty Polskiej cały czas mogą się rozwijać. Swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje mogą podnosić poprzez:

 • szkolenia (e-learningowe i stacjonarne),
 • udział w pracach zespołów projektowych,
 • naukę na studiach i na kursach językowych,
 • udział w konkursach pracowniczych.

Co oferujemy naszym Pracownikom?

oferujemy poczta polska

Stabilność zatrudnienia

Jednym z największych atutów pracy w Poczcie Polskiej – podkreślanym przez naszych Pracowników i kandydatów ubiegający się o pracę w naszej firmie – jest stabilność zatrudnienia, czyli umowa o pracę, stałe wynagrodzenie i premie.

Bogaty pakiet świadczeń socjalnych

 • dofinansowanie do kursów języków obcych oraz do nauki na studiach wyższych,
 • udział w programach szkoleniowych,
 • dofinansowanie do: wypoczynku indywidualnego i zorganizowanego, aktywności kulturalno-oświatowej (np. bilety do kina i teatru) oraz sportowo-rekreacyjnej (np. karty Multisport, karnety do placówek sportowych, wewnętrzne imprezy sportowe i turystyczne),
 • niskooprocentowane pożyczki,
 • Pocztowe Pracownicze Ubezpieczenie na Życie (ubezpieczenie + pakiet opieki medycznej),
 • legitymacje uprawniające do zniżek na bilety PKP (Koleje Mazowieckie, PKP Intercity),
 • promocje dla Pracowników PP (oferty rabatowe na produkty i usługi oferowane m.in. przez klientów i partnerów biznesowych Poczty Polskiej).

Poczta Polska odpowiedzialna społecznie (CSR)

Status Narodowego Operatora Pocztowego, powszechna znajomość marki i postrzeganie Poczty jako „dobra narodowego” zobowiązuje firmę do zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych.

W ramach naszej wewnętrznej polityki CSR realizujemy działania, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Robimy wszystko, żeby nasze placówki i usługi były nie tylko dostępne, ale i przyjazne dla osób niepełnosprawnych, prowadzimy działania proekologiczne i budujemy wolontariat pracowniczy w organizacji.

W 2011 r. Poczta Polska przystąpiła do Global Compactinicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ mającej na celu promowanie odpowiedzialności przedsiębiorstw wobec społeczeństwa. Udział w niej świadczy o tym, że Poczta Polska zobowiązuje się do przestrzegania 10 fundamentalnych zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji (w celu przeciwdziałania ryzykom w tym obszarze Poczta Polska wprowadziła w życie Politykę Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Poczcie Polskiej S.A.), a także zobowiązuje się do prowadzenia inicjatyw, które będą realizacją tych zasad.

Sprawozdanie z realizacji inicjatyw znajduje się w raportach firmy opublikowanych na stronie Global Compact.

Wiele z naszych projektów skierowanych jest wprost do pracowników. Dużym zainteresowaniem cieszą się wszelkie inicjatywy związane ze aktywnością sportową. Jedną z najliczniejszych społeczności działających w Poczcie Polskiej jest Pocztowa Grupa Biegowa Sportowa Paczka. Pasjonaci innych dyscyplin mogą brać udział w wewnętrznych imprezach sportowych – Igrzyskach Pracowników Poczty Polskiej S.A., Zimowej Spartakiadzie Pracowników Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej, Mistrzostwach Poczty Polskiej w Żeglarstwie Turystycznym, Międzynarodowych Mistrzostwach Pracowników w Piłce Nożnej 6-tki (na trawie) oraz Ogólnopolskim Turnieju w 6-stkach Piłkarskich.

W Poczcie Polskiej działa także Strefa Krwiodawców, skupiająca osoby, które honorowo oddają krew.

Pracownicy Poczty Polskiej angażują się również w wolontariat pracowniczy – wspierają działania fundacji i organizacji pozarządowych oraz realizują projekty na rzecz społeczności lokalnych. Angażujemy się w akcje: Szlachetna Paczka, organizujemy program „Bezpieczny Staż w Poczcie Polskiej” i uczestniczymy w wydarzeniach organizowanych przez Fundację Integracja, malujemy świetlice w szpitalach, zbieramy książki do szpitalnych bibliotek i materiały szkolne dla ubogich rodzin.

Wolontariusze Poczty Polskiej prowadzą także Fundację Pocztowy Dar, posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Najważniejsze działania organizowane lub dofinansowywane przez Fundację to: program stypendialny dla zdolnych dzieci i młodzieży, dofinansowanie rehabilitacji, zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego, pomoc socjalna dla Pracowników będących ofiarami klęsk żywiołowych oraz wspieranie inicjatyw innych organizacji pozarządowych.

 

goldenline-logo-1 Linked In Poczta Polska