Strona główna » Poczta Polska i Fundacja BOŚ organizują konkurs plastyczny < powrót

Poczta Polska i Fundacja BOŚ organizują konkurs plastyczny

Aktualność z dnia: 27.02.2019
Share on Facebook

som_3_informacja_prasowa_01Ruszyła trzecia edycji konkursu plastycznego „Świat oczami młodych”, którego organizatorami są Fundacja Banku Ochrony Środowiska i Poczta Polska. Tytuł trzeciej edycji to „Przywróćmy tradycyjne sady”. Zwycięskie prace trafią na znaczki pocztowe.

Szkoły oraz domy kultury mogą zgłaszać uczestników do konkursu do 19 marca 2019 r.. Prace plastyczne należy nadesłać do 14 maja br. Trzy z nich zostaną nagrodzone, a 10 wyróżnionych. Łączna wartość nagród wynosi 10 tys. zł.  Jesienią br. dokonania trzech laureatów zostaną wydane na znaczkach pocztowych w serii „Świat oczami młodych”. 100 tysięcy sztuk walorów filatelistycznych z tymi pracami będzie sprzedawanych w placówkach pocztowych oraz w internetowym sklepie filatelistycznym Poczty Polskiej. Na znaczkach znajdą się nazwiska autorów prac oraz nazwy ich szkół lub domów kultury.

Seria „Świat oczami młodych” to nie tylko emisja filatelistyczna, ale także projekt edukacyjny, skierowany do młodzieży. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem.

Zgłoszenie do konkursu

Do konkursu mogą zgłaszać się szkoły i domy kultury reprezentowane przez wyznaczonego koordynatora. Rejestracja odbywa się na stronie www.oczamimlodych.pl i trwa do 19 marca 2019 roku.

Do zadań koordynatora należy zorganizowanie konkursu na terenie placówki oraz zapoznanie młodzieży z historią i rolą znaczka pocztowego, a także tematyką dotyczącą tradycyjnych sadów i zwiększania różnorodności biologicznej. W etapie wewnątrzszkolnym, spośród prac wykonanych przez uczniów, należy wybrać maksymalnie 3 najlepsze, a następnie ich skany przesłać do Fundacji BOŚ za pośrednictwem platformy konkursowej najpóźniej do 14 maja 2019 roku.

Na stronie internetowej konkursu znajduje się wiele materiałów, które pomogą w organizacji konkursu i przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych. Znajdziemy tam między innymi scenariusz zajęć oraz kompendium wiedzy w postaci artykułów, porad i linków do ciekawych stron internetowych.

Jak przygotować pracę konkursową

Praca konkursowa ma być ilustracją o wymiarze 25 x 18,5 cm (orientacja pozioma) do hasła „Przywróćmy tradycyjne sady”, która będzie przedstawiać sady ze starymi odmianami drzew owocowych, uprawiane metodami ekologicznymi, ograniczającymi negatywny wpływ na środowisko. Praca ma być wykonana ręcznie, dowolną techniką, które nie jest przestrzenna. Na stronie internetowej konkursu www.oczamimlodych.pl znajduje się szablon pracy konkursowej oraz szczegółowe informacje, jak należy przygotować pracę, a także porady i wskazówki.

Moc nagród

Nadesłane na konkurs prace oceni komisja, która przyzna 3 nagrody główne i 10 wyróżnień o łącznej wartości 10 tys. złotych. Ponadto, nazwiska laureatów oraz nazwy placówek znajdą się na zaprojektowanych przez nich znaczkach okolicznościowych wydanych przez Pocztę Polską.