Strona główna » Poczta Polska wspiera kampanię informacyjną Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów < powrót

Poczta Polska wspiera kampanię informacyjną Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Aktualność z dnia: 16.05.2018
Share on Facebook

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował kampanię edukacyjną, ostrzegającą seniorów przed konsekwencjami wynikającymi z nieznajomości prawa konsumenckiego. Poczta Polska włączyła się w jej aktywną komunikację.

Urząd alarmuje, że sprzedawcy wykorzystują zaufanie, jakim darzą ich seniorzy. Najczęściej powtarzające się nieuczciwe działania to nakłanianie osób starszych do zakupu drogich zestawów garnków, koców czy urządzeń paramedycznych, z reguły sprzedawanych po drastycznie zawyżonych cenach lub pozbawionych właściwości opisywanych w czasie sprzedaży. Handlowcy wykorzystują łatwowierność i nieznajomość prawa konsumenckiego. Aby dodatkowo zachęcić do zakupu w czasie bezpłatnych badań medycznych akcentują zły stan zdrowia uczestników pokazów. Sprzedaż takich produktów i usług odbywa się najczęściej w hotelach lub w sanatoriach, gdzie osoby starsze zaprasza się pod pretekstem możliwości wykonania bezpłatnych badań.

Kampania edukacyjna, której celem jest ostrzeżenie konsumentów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi oraz o prawach konsumenckich (np. o 14-dniowym okresie umożliwiającym bezpłatne odstąpienie od umowy zawartej na pokazie), została zainaugurowana w połowie marca 2018 r., czyli w Światowy Dzień Konsumenta. W rozpowszechnianiu materiałów uczestniczy także Poczta Polska.

Spoty wideo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów można zobaczyć tutaj:

Zakupy na pokazach

Zmiana dostawcy usług

Więcej informacji o kampanii edukacyjnej oraz innych działaniach UOKiK zmierzających do ochrony seniorów konsumentów dostępne jest tutaj.