Strona główna » Poczta Polska zatrudni 400 osób z niepełnosprawnościami < powrót

Poczta Polska zatrudni 400 osób z niepełnosprawnościami

Aktualność z dnia: 16.02.2018
Share on Facebook

Poczta Polska w ramach programu PFRON „Praca-Integracja” będzie aktywizować zawodowo 400 osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Podejmą one pracę w placówkach pocztowych i sortowniach przy wsparciu rekrutacyjnym Fundacji Aktywizacja. Współpraca Poczty Polskiej i Fundacji Aktywizacja potrwa do końca 2019 roku. 

Celem programu „Praca – Integracja” jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne i długoterminowe bezrobocie. Fundacja Aktywizacja zapewnia dotarcie do tej grupy osób, przygotowanie kandydatów do aplikowania, a w razie potrzeby – również pozyskanie odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zadaniem Fundacji jest także wsparcie niepełnosprawnych pracowników w pierwszym okresie zatrudnienia.

Fundacja Aktywizacja od 2004 roku prowadzi Agencję Zatrudnienia, w której łączy 27-letnie doświadczenie organizacji pozarządowej z biznesem. Dzięki temu jesteśmy w stanie skutecznie rekrutować, przygotowywać do pracy i wspierać po zatrudnieniu osoby z niepełnosprawnościami, a pracodawcom zapewnić profesjonalne doradztwo. Takie połączenie naszych doświadczeń oraz ogólnopolski zasięg działań owocuje kilkuset zatrudnionymi rokrocznie pracownikami. Współpraca z Pocztą Polską to ważny krok w kierunku zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w dużych polskich firmach – mówi Prezeska Fundacji Aktywizacja Agata Gawska.

Działania te zmierzają do stałego rozwoju rynku pracy osób niepełnosprawnych, a także przeciwdziałania ich wykluczeniu zawodowemu.

– Współpraca Poczty Polskiej i Fundacji Aktywizacja będzie trwała do końca 2019 roku. Z perspektywy naszej spółki działania te umożliwiają pozyskanie potrzebnych pracowników – jak pokazuje praktyka – w większości bardzo zaangażowanych i chętnych do podjęcia pracy zawodowej – mówi Agnieszka Grzegorczyk, dyrektor zarządzający Pionem Kapitału Ludzkiego Poczty Polskiej.

W marcu 2017 r. Poczta Polska, PFRON, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych podpisali porozumienie, które jest wyrazem intencji współpracy przy aktywizowaniu zawodowym osób niepełnosprawnych.

W okresie ostatnich dwóch lat Fundusz prowadzi bardzo intensywne działania, które mają na celu zwiększyć liczbę osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy – Poczta Polska jest tego najlepszym przykładem. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością, to dla pracodawcy nie tylko wspaniały przykład Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (CSR), ale przede wszystkim szansa na pozyskanie bardzo dobrych pracowników w firmie – podkreśla Krzysztof Czechowski, dyrektor Departamentu Promocji i Informacji PFRON.

Poczta Polska w 2017 roku, z pomocą podmiotów zajmujących się aktywizacją zawodową osób z orzeczoną niepełnosprawnością, zaczęła rekrutować pracowników z tej grupy i sukcesywnie zwiększać ich zatrudnienie. Kolejnym krokiem do podjęcia systemowych działań było zawarcie, w październiku ub.r., Porozumienia z PFRON i przystąpienie Poczty Polskiej do udziału w pilotażowym programie „Praca – Integracja”. Na potrzeby przystąpienia do programu przedstawiono ramową ofertę zatrudnienia 400 osób z niepełnosprawnościami na różnych stanowiskach w Poczcie Polskiej.

Następnie w ramach przeprowadzonego konkursu PFRON wyłonił wykonawcę usługi, którym jest Fundacja Aktywizacja. Rolą Fundacji będzie rekrutacja kandydatów, doradztwo zawodowe, szkolenia i wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia, m.in. przy pomocy nowej metody pracy Job Craftingu. Dodatkowo Fundacja będzie odpowiadać za udzielanie informacji w kwestiach dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, wspieranie kadry menedżerskiej poprzez szkolenia i spotkania informacyjne w zakresie zarządzania pracownikami z orzeczoną niepełnosprawnością, aktywne prowadzenie rekrutacji osób niepełnosprawnych oraz pozyskanie w ciągu dwóch lat 400 osób do pracy.

– Poczta Polska dzięki udziałowi w tym programie zyskuje merytoryczne wsparcie podmiotu wyspecjalizowanego w rekrutacji osób z niepełnosprawnościami, a także może korzystać z doświadczenia ekspertów PFRON – podkreśla Agnieszka Grzegorczyk, dyrektor zarządzający Pionem Kapitału Ludzkiego Poczty Polskiej.