Strona główna » Biznes » Centrum Szkoleniowe < powrót

Centrum Szkoleniowe

Share on Facebook

Centrum Szkoleniowe Poczty Polskiej oferuje prowadzenie szkoleń dostosowanych do rzeczywistych, indywidualnych potrzeb Klienta. Nasze szkolenia adresujemy do pracowników na wszystkich szczeblach funkcjonowania organizacji. Prowadzimy szkolenia dla Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej, Spółek Skarbu Państwa, Administracji publicznej, firm, przedsiębiorstw i innych instytucji.

Wysokie kompetencje kadry Centrum Szkoleniowego Poczty Polskiej stanowią źródło przewagi konkurencyjnej na rynku. Prowadzone zajęcia przez doświadczonych trenerów przyczyniają się do wytworzenia zdolności pracowników do twórczej, innowacyjnej pracy oraz projektowania i wdrażania długofalowych zmian rozwojowych firmy. Wyposażają ich w potencjał niezbędny do wykonywania zadań obecnych i przyszłych.

Odpowiadając na potrzeby rynku, posiadamy konkurencyjną ofertę szkoleń, warsztatów i kompleksowych programów rozwojowych. Specjalizujemy się przede wszystkim w realizacji szkoleń:

 • szytych na miarę programów rozwojowych dla menedżerów, w tym Coachingowego Stylu Kierowania,
 • szkoleń podnoszących kompetencje osobiste,
 • szkoleń specjalistycznych i nadających uprawnienie zawodowe,
 • warsztatów sprzedażowych,
 • szkoleń obowiązkowych, wynikających z prawa pracy.

Szkolenia traktujemy procesowo, jako inwestycję w rozwój ludzi i organizacji. Nasza oferta obejmuje obszar od identyfikacji potrzeb po projektowanie programów, organizację i logistykę, realizację oraz ocenę efektywności.

Posiadany certyfikat jakości opisany przez Standard Usług Szkoleniowych, a także wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych gwarantuje wszystkim naszym Klientom, że usługi szkoleniowe świadczone przez Centrum Szkoleniowe Poczty Polskiej będą miały najwyższą jakość.

Dowiedz się więcej!!

Szczegółowe informacje o ofercie Centrum Szkoleniowego Poczty Polskiej można uzyskać kontaktując się z:

Maciejem Odorkiewiczem: tel. kom. 887 333 626, maciej.odorkiewicz@poczta-polska.pl

Adamem Niedziałkiem: tel. kom. 502 013 476, adam.niedziałek@poczta-polska.pl

      Markiem Dyjaczyńskim: tel. kom. 502 014 264, marek.dyjaczynski@poczta-polska.pl

 

Centrum Szkoleniowe

Poczta Polska S.A.

ul. Świętokrzyska 31/33

00-941 Warszawa

 

Share on Facebook

Oferowane przez nas szkolenia są najwyższej jakości – skuteczne i efektywne, dostosowane do potrzeb, sytuacji i otoczenia w jakim funkcjonuje nasz Klient.

Celem, jaki stawiają przed sobą nasi autorzy programów, jest dostarczenie konkretnych rozwiązań, które uczestnicy będą mogli zastosować w praktyce. W każdym szkoleniu jest miejsce na dyskusje, wymianę doświadczeń, doskonalenie umiejętności i wskazanie potencjalnych zastosowań.

Nasze programy rozwojowo-szkoleniowe adresowane są do pracowników na wszystkich szczeblach funkcjonowania organizacji, a na życzenie Klienta przygotowujemy szkolenia ,,szyte na miarę”.

Proponujemy, m.in.:

 • szkolenia menedżerskie dla dyrektorów, menedżerów, menedżerów sprzedaży, kadry zarządzającej każdego szczebla, liderów, kierowników zespołów, kierowników projektów;
 • szkolenia sprzedażowe dla przedstawicieli handlowych, osób kontaktujących się bezpośrednio z klientem, sprzedawców, pracowników obsługi, działów reklamacji, pracowników telefonicznej obsługi klientów;
 • szkolenia dla pracowników administracji publicznej;
 • szkolenia dla organizacji pozarządowych;
 • szkolenia BHP: wstępne i okresowe;
 • szkolenia dla kierowców: kursy prawa jazdy oraz kursy operatorów wózków widłowych;
 • branżowe kursy zawodowe;
 • programy rządowe oraz projekty ePaństwo;
 • programy eCommerce w obrocie krajowym i międzynarodowym;
 • programy przysposabiające do zawodu dla absolwentów wchodzących na rynek pracy;
 • programy dla osób społecznie wykluczonych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem;
 • programy z zakresu dokształcania zawodowego Seniorów;
 • projekty coachingowe – indywidualne, grupowe, zespołowe, Coachingowy Styl Kierowania;
 • facylitacje;
 • dedykowane szkolenia, programy podnoszące kompetencje, programy rozwojowe, szkolenia specjalistyczne oraz projekty indywidualnie dostosowane do szczególnych oczekiwań klienta.

Co nas wyróżnia:

 • możliwość wdrożenia synergicznych, komercyjnych działań rozwojowych w Grupie Kapitałowej i wśród spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 • możliwość przygotowania szkoleń ,,szytych na miarę” wg zgłaszanych przez Klienta potrzeb,
 • możliwość dedykowania do szkoleń i projektów jednocześnie dużej liczby trenerów,
 • możliwość realizowania szkolenia na terenie całego kraju.
Share on Facebook

Kadra dydaktyczna angażowana do prowadzenia szkoleń jest przez Centrum Szkoleniowe bardzo starannie dobierana. Jako firma szkoleniowa opieramy naszą siłę na profesjonalnej, stale doskonalącej się kadrze trenerów i coachów. Są wśród nich: menedżerowie, sprzedawcy, specjaliści i certyfikowani eksperci, zorientowani na ciągłe doskonalenie know-how oraz swojego warsztatu.

Oprócz doświadczenia oraz wiedzy prowadzącego bardzo ważnym dla nas kryterium w doborze pracowników jest umiejętność przekazywania wiedzy i informacji uczestnikom oraz sposób prowadzenia zajęć, a to nasi trenerzy opanowali na poziomie mistrzowskim.

Zespół Centrum Szkoleniowego stanowią doświadczeni pracownicy z wysokim poziomem wiedzy z zakresu Human Resources, w tym wiedzy dotyczącej rozwoju personelu. Posiadają kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w projektowaniu i realizacji sesji coachingowych oraz szkoleń, znajomość rynku dostawców szkoleń, trendów na rynku szkoleniowym i kierunków rozwoju tego rynku. Dysponują również doświadczeniem w budowaniu, wdrażaniu i ewaluacji programów rozwojowych, umiejętności zarządzania projektami.

Wysoki poziom kompetencji pracowników Centrum Szkoleniowego i różnorodność ich doświadczeń, pozwala na podejmowanie szerokiego spektrum działań umożliwiających uzyskanie efektów szkoleń na najwyższym poziomie.

Share on Facebook

Szkolenia realizujemy w systemie stacjonarnym. Odbywają się one głównie w dobrze wyselekcjonowanych, sprawdzonych ośrodkach szkoleniowo – wypoczynkowych Poczty Polskiej, które zapewniają bardzo dobre warunki zakwaterowania i wyżywienia oraz niezbędnie wyposażone sale wykładowe. Ośrodki zlokalizowane są w wielu atrakcyjnych rejonach Polski, co pozwala uczestnikom odbyć szkolenie w komfortowych warunkach, a także poznać wiele uroków naszego kraju.

Jesteśmy otwarci na różne formy szkolenia, zarówno w formule zamkniętej realizowanej w naszych bądź Państwa ośrodkach, jak i szkoleniach otwartych realizowanych w naszych ośrodkach i salach szkoleniowych na terenie całego kraju, dostosowanych do szerokiego grona odbiorców.

Share on Facebook

Instytucja szkoleniowa Poczta Polska S.A. jest wpisana do Ogólnopolskiego Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Poczta Polska posiada Certyfikat ,,Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)” potwierdzający wysoką jakość świadczenia przez nią usług szkoleniowo – rozwojowych.

Centrum Szkoleniowe Poczty Polskiej uzyskało również wpis do Bazy Usług Rozwojowych, zaś na mocy uchwały Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych nr C/22/19 z dnia 18 marca 2019 r. zostało przyjęte w poczet członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS).

W ostatnim  czasie Centrum Szkoleniowe przygotowało i przeprowadziło autorskie szkolenia:

1) trzydniowe wyjazdowe szkolenie dla Kadry Zarządzającej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pt. ,,Motywowanie pracowników z wykorzystaniem narzędzi coachingowych”. Szkolenie odbyło się w pocztowym ośrodku szkoleniowo -wypoczynkowym ,,Mauritius” w Szklarskiej Porębie.

Referencje Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

2) cykl sześciu dwudniowych szkoleń dla Kadry Kierowniczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu i Koninie, pt. ,,Manager w obliczu konfliktów i trudnych sytuacji”.

Referencje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

3) cykl czterech dwudniowych szkoleń dla Kadry Kierowniczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.

Referencje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie

4) dwudniowe wyjazdowe szkolenie dla Menedżerów Grupy PKP S.A., pt.: ,,Coachingowy Styl Kierowania”.

Referencje Grupy PKP S.A.

5) cykl sześciu dwudniowych szkoleń dla pracowników I Oddziału ZUS w Warszawie, pt. ,,Efektywna obsługa klientów w sytuacjach trudnych i konfliktowych”.

Referencje I Oddziału ZUS Warszawa

6) warsztaty szkoleniowe dla kadry menedżerskiej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pt. ,,Zarządzanie zespołem z wykorzystaniem narzędzi coachingowych”.

Referencje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

7) warsztaty dla Menedżerów Xcity Investment Sp. z o.o. pt. ,,Komunikacja i współpraca w zespole”.

Referencje Xcity Investment Sp. z o.o.

8) cykl warsztatów dedykowany kadrze Menedżerskiej Banku Pocztowego S.A. pt. ,,Coachingowy Styl Kierowania”.

Referencje Bank Pocztowy S.A.

9) szkolenie dla Menedżerów Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska, pt. ,,Przywództwo i coaching”.

Referencje Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska – menedżerowie

10) szkolenie dla kadry dydaktycznej Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska, pt. ,,Marketing”.

Referencje Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska – kadra dydaktyczna

11) szkolenie dla kadry dydaktycznej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, pt. ,,Motywowanie pracowników z wykorzystaniem narzędzi coachingowych”.

Referencje Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze – Motywowanie pracowników

12) szkolenie dla kadry dydaktycznej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, pt. ,,Efektywna komunikacja w zespole”.

Referencje Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze – Efektywna komunikacja

13) cykl sześciu dwudniowych warsztatów dla pracowników Oddziału ZUS w Siedlcach, pt. ,,Efektywna obsługa klientów w sytuacjach trudnych i konfliktowych” oraz ,,Rozwijanie siebie i pracowników jako sposób zwiększenia motywacji do pracy”.

Referencje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach

14) edycja sześciu dwudniowych warsztatów dla Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, pt. ,,Zarządzanie sobą w czasie”.

Referencje Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

15) cykl sześciu dwudniowych warsztatów dla pracowników I Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, pt. ,,Radzenie sobie ze stresem i kontrola emocji w pracy z klientami”.

Referencje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

16) warsztaty dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach pt. ,,Zarządzanie stresem w urzędzie i trening antystresowy”.

Referencje Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

 

 

 

Share on Facebook

Ośrodek Szkolenia Kierowców Poczty Polskiej w Zabrzu realizuje kursy na prawo jazdy kategorii ,,C”.

Kurs prawa jazdy kategorii C przeznaczony jest dla osób, które chcą zostać kierowcą ciężarówki. Po zrobieniu kursu prawa jazdy kategorii C i zdaniu egzaminu państwowego, otrzymuje się uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg, z wyjątkiem autobusu, wraz z przyczepą lekką (do 750 kg).

Eco-driving – jazda ekonomiczna i ekologiczna to szkolenie przeznaczone dla przedsiębiorstw z branży TSL oraz wszystkich firm posiadających flotę pojazdów służbowych (osobowych lub ciężarowych). Więcej na temat szkolenia znajdziesz tutaj.

Kontakt:

Ośrodek Szkolenia Kierowców

Mielżyńskiego 5

41-850 Zabrze

e-mail: osk@poczta-polska.pl

Roman Rosiński, tel. 502 013 558

Jarosław Drabik, tel. 723 239 493