Strona główna » Biznes » Logistyka gotówki » Konwojowanie < powrót

Konwojowanie

Share on Facebook

PPO_TransportOchrona_300x300

Transport wartości – ochrona w transporcie

W ramach wykonywanej działalności oferujemy usługi transportu wartości lub ochronę pracowników przenoszących wartości. Pełną odpowiedzialność za wykonywane usługi gwarantują posiadane polisy ubezpieczeniowe oraz stała i stabilna załoga zatrudniona w oparciu o umowy o pracę.

Tradycja dobrze wypełnianej służby państwowej, wsparta systematycznymi szkoleniami oraz nowoczesnymi procedurami działania naszych pracowników – to standard zapewniający wysoką jakość świadczonych usług.

Tabor pojazdów jest systematycznie powiększany o kolejne, nowe pojazdy w ramach procesu wymiany floty samochodowej.

Usługi transportu i ochrony wartości świadczymy na terenie całego kraju przez 7 dni w tygodniu i 24 h na dobę.

Share on Facebook

Transport dokumentów niejawnych

Ujawnienie informacji wrażliwych i niejawnych może wiązać się z naruszeniem tajemnicy państwa, przedsiębiorstwa lub osób prywatnych, a zatem narażeniem interesu tychże podmiotów na szkodę oraz może wiązać się z wymiernymi stratami finansowymi.

Naruszenie tajemnicy państwowej i służbowej oraz uchybienia w zabezpieczeniu dokumentów oraz informacji niejawnych jest przestępstwem i podlega odpowiedzialności karnej. Współpraca z Pocztą Polską Ochrona daje pewność wykonania transportu dokumentacji na najwyższym poziomie bezpieczeństwa.

Poczta Polska Ochrona posiada doświadczenie, wykwalifikowany personel posiadający Poświadczenia Bezpieczeństwa oraz środki techniczne do realizacji usługi transportu i konwojowania:

 • dokumentów zawierających informacje niejawne
 • materiały – nośniki z informacjami niejawnymi
 • blankiety dokumentów państwowych
 • obligacje
 • dokumenty tajne i poufne przedsiębiorstw
 • druki specjalnego przeznaczenia
Share on Facebook

Transport wartości pieniężnych

Bezpieczeństwo gotówki i wartości Klienta to podstawa funkcjonowania każdej firmy. Każde zaginięcie gotówki lub wartości to realna strata wpływająca negatywnie na funkcjonowanie firmy i mająca wpływ na jej istnienie.

Poczta Polska Ochrona oferuje usługi transportu oraz konwojowania pracowników przedsiębiorcy przenoszących:

 • Gotówkę
 • Wartości  pieniężne
 • Czeki
 • Bony
 • Weksle
 • Inne dokumenty zastępujące gotówkę
 • Kruszec – złoto, srebro platyna,
 • Kamienie szlachetne,
 • Numizmaty, filatelistyka,
 • Muzealia

Pocztę Polską Ochrona wyróżnia :

 • Stabilna, profesjonalna kadra
 • Stabilność firmy
 • Doświadczenie
 • Największa w Polsce sieć
 • Flota nowych specjalistycznych pojazdów
 • Najwyższe polisy ubezpieczeniowe
Share on Facebook

Transport broni i amunicji

Transport broni, amunicji i materiałów specjalnych podlega szczególnemu nadzorowi i wymogom transportu. Przepisy regulujące przesyłania i transport broni, amunicji lub materiałów specjalnych nakładają na producentów, dystrybutorów oraz zamawiających spełnienie obowiązków najwyższego poziomu bezpieczeństwa w transportcie.

Poczta Polska Ochrona od lat świadczy usługi, posiada wiedzę, doświadczenie i wykwalifikowany personel w zakresie transportu i ochrony transportów:

 • Broni
 • Amunicji
 • Składników do produkcji materiałów wybuchowych
 • Materiałów wybuchowych
 • I innych materiałów specjalnych
Share on Facebook

Ochrona w transporcie

Towary o dużej wartości, które  ze względu na swoje parametry, warunki transportu lub ich specyfikę nie mogą być transportowane pojazdami dedykowanymi do transportu wartości (bankowozy) i wymagają użycia specjalistycznych pojazdów. Transport towarów pojazdami nie spełniającymi parametrów  bankowozu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem straty, uszkodzeniem lub wykupieniem drogiego dodatkowego ubezpieczenia.  

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów Poczta Polska Ochrona oferuje profesjonalną ochronę w transporcie :

 • dzieła sztuki
 • elektronikę
 • sprzęt wysokospecjalistyczny
 • towary gabarytowe
 • towary znacznej wartości
 • transport specjalne
 • inne