Strona główna » Biznes » Poczta Polska Ochrona » Ośrodek Szkolenia Ochrony Lotnictwa Cywilnego < powrót

Ośrodek Szkolenia Ochrony Lotnictwa Cywilnego

Share on Facebook

Odpowiedzialne zadania wymagają doświadczonych i sprawdzonych ludzi – nasi pracownicy posiadają wydane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) Certyfikaty Operatora Kontroli Bezpieczeństwa (OKB). Swoją wiedzę i uzyskane doświadczenie mogą wykorzystywać realizując zadania z zakresu kontroli ładunków i poczty przewożonych drogą lotniczą oraz ochrony i kontroli bezpieczeństwa: bagażu i pasażerów oraz załóg w portach lotniczych.

Długoletnie doświadczenie i profesjonalne podejście umożliwia świadczenie usług na najwyższym poziomie odpowiedzialności i bezpieczeństwa.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą Instruktorów z wiedzą i wieloletnim doświadczeniem zdobytym w formacjach Straży Granicznej międzynarodowego portu lotniczego im. F. Chopina w Warszawie. Nasi Instruktorzy wpisani są na Listę Instruktorów, prowadzoną przez Prezesa (ULC), upoważnionych do prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony cywilnej komunikacji lotniczej przed zagrożeniami terrorystycznymi. Jesteśmy w stanie dopasować szkolenia do indywidualnych potrzeb każdego Klienta, zarówno będącym podmiotem sektora lotniczego, jak i pozalotniczego.

Nasi instruktorzy:

Jacek KLAUDZIŃSKI – certyfikowany instruktor szkoleń w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. Wpisany na listę prowadzoną przez Prezesa ULC. Ochroną lotnictwa cywilnego zajmuje się od 1996 r.. Swoje doświadczenie w tym zakresie zdobywał w Departamencie Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Transportu, Urzędzie Lotnictwa Cywilnego oraz w Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC) w Paryżu jako członek Grupy Roboczej ds. Security. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych kursów i szkoleń, między innymi w Akademii FAA w USA, Europejskim Ośrodku Szkolenia Ochrony Lotnictwa w Brukseli (EASTI). Współautor Programu Audytu Międzynarodowych Portów Lotniczych w zakresie ochrony, stosowany przez: ICAO/ECAC/Komisję Europejską UE. Kontakt tel.: 502 301 028

Zbigniew MIKULSKI – certyfikowany instruktor szkoleń ochrony lotnictwa cywilnego, wpisany na Listę Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Posiada uprawnienia wewnętrznego audytora kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, uprawnienia Operatora Kontroli Bezpieczeństwa oraz licencję POF. Od lat 90-tych związany z szeroko rozumianą ochroną w cywilnej komunikacji lotniczej z doświadczeniem zdobytym w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie w strukturach Straży Granicznej. Od 2012 roku zajmuje się organizacją i prowadzeniem szkoleń w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. W przeciągu ostatnich lat, prowadził również liczne szkolenia dla podmiotów, które prowadzą lotniczą działalność gospodarczą. Współpracował między innymi z firmami takimi jak: Sprint Air, Jet Security,  Securitas, Boryszew S.A, Colex,  Konsalnet,  ACS sp. z o.o, Stekop.

Podczas szkoleń uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • prawidłowej analizy i interpretacji obrazów z urządzeń prześwietlających (RTG)
  • skutecznej i prawidłowej kontroli bezpieczeństwa: osób, bagaży i towarów
  • zasad wykonywania kontroli dostępu do obiektów i obszarów chronionych
  • obsługi sprzętu przeznaczonego do kontroli bezpieczeństwa osób, bagaży, ładunków: WTMD, HHMD oraz rentgenowskich urządzeń prześwietlających (RTG)
  • praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy Operatora Kontroli Bezpieczeństwa, zdobywanych w Treningowym Punkcie Kontroli Bezpieczeństwa (TPKB)
  • kontroli dostępu i bezpieczeństwa pojazdów
  • przepisów prawa lotniczego: krajowego i międzynarodowego

Przeprowadzamy w zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego następujące rodzaje szkoleń: