Strona główna » Biznes » Poczta Polska Ochrona » Obsługa gotówki < powrót

Obsługa gotówki

 

Na rynku obsługi gotówki plasujemy się w gronie największych firm w Polsce.

Gwarantujemy najwyższe bezpieczeństwo usług, poparte wysokimi polisami ubezpieczeniowymi, a także dostępność na terenie całego kraju. Dysponujemy największą siecią liczarni – Centrów Obsługi Gotówki

W liczarniach realizowany jest proces weryfikacji środków pieniężnych pod kątem ilościowo-jakościowo-wartościowym (sortowanie, sprawdzanie autentyczności, przeliczanie) w walucie polskiej oraz obcej, który odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NBP w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczenia opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki z późniejszymi zmianami oraz wewnętrznymi przepisami.

Zapewniamy pełną wygodę oraz kompleksową obsługę obrotu gotówkowego, realizowaną według stale udoskonalanych procesów i za pomocą nowoczesnego sprzętu oraz technologii.

Wśród kontrahentów, z którymi współpracujemy w tym zakresie znajdują się zarówno banki, instytucje finansowe, sieci handlowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Proces obsługi gotówki

Przeliczanie gotówki odbywa się w sieci liczarnii, które wyposażone są w nowoczesne urządzenia – sortery do banknotów, sortery do bilonu, liczarki, a bezpieczeństwo procesów oraz obsługiwanych wartości wspierają zastosowane systemy zabezpieczeń.

W naszych liczarniach realizujemy proces przeliczania wartości (zarówno PLN jak i waluty obce), który obejmuje w szczególności:

  • sortowanie banknotów i monet,
  • weryfikacje autentyczności znaków pieniężnych,
  • przeliczanie banknotów i monet,
  • pakowanie znaków pieniężnych,
  • oznaczanie opakowań banknotów i monet.

Po weryfikacji przyjętych od kontrahenta znaków pieniężnych, w zależności od zakresu współpracy ich równowartość może być przekazywana na wskazany rachunek bankowy lub pozostać dostępna dla kontrahenta w naszych liczarniach.

Raportowanie procesu

Posiadamy systemy umożliwiające przygotowywanie raportów z przebiegu wykonanych usług, które:

  • obejmują dowolny okres,
  • sporządzane są cyklicznie lub okazjonalnie,
  • przekazywane następnego dnia roboczego po realizacji usługi, w przypadku raportów dziennych,
  • zawierają wymagane przez kontrahenta informacje takie jak: nazwa punktu, identyfikator punktu, kwoty, dzień odbioru, tytuł wpłaty lub informacje o ewentualnych różnicach,
  • przekazywane są w jednym z formatów stosowanych na rynku (xlsx, csv, xml, dbf, txt).

 

Dostępne usługi:

Usługi Finansowe

Cashprocessing

Cash handling