Strona główna » Cennik opłat za czynności operatora wyznaczonego związane ze zwrotem przesyłki do operatora pocztowego < powrót

Cennik opłat za czynności operatora wyznaczonego związane ze zwrotem przesyłki do operatora pocztowego

Aktualność z dnia: 25.07.2013

Poczta Polska S.A., w myśl zapisów art. 39 ustawy Prawo pocztowe, przedstawia obowiązujący od 1 sierpnia 2013 roku Cennik opłat za czynności operatora wyznaczonego związane z wykonywaniem zwrotu przesyłki do operatora pocztowego

Zgodnie z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy Prawo pocztowe, operator pocztowy, który otrzymał od Poczty Polskiej S.A. zwróconą przesyłkę – na której była informacja potwierdzająca przyjęcie przez niego opłaty za usługę pocztową – jest zobowiązany do jej przyjęcia i uiszczenia opłaty za czynności związane z wykonaniem zwrotu.

Poczta Polska S.A. będzie doręczała operatorowi pocztowemu zwroty przesyłek na adres wskazany w Rejestrze operatorów pocztowych, który zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

Liczba zwracanych do operatora pocztowego przesyłek wykazywana będzie w Zestawieniu zwróconych przesyłek nadanych i opłaconych u operatora pocztowego, który będzie dostarczany wraz przesyłkami i kwitowany przez operatora. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego (jeden miesiąc kalendarzowy), Poczta Polska S.A. wystawi dla operatora pocztowego fakturę VAT do zapłaty za wykonane przez Pocztę Polską S.A. czynności związane ze zwrotem przesyłek, naliczając opłaty zgodnie z Cennikiem.

Cennik za zwroty przesyłek nadanych do innych operatorów