Strona główna » Finanse » Przekazy i usługi płatnicze » Transfer EKSPRES ZAGRANICA < powrót

Transfer EKSPRES ZAGRANICA

Share on FacebookShare on Google+

Usługa Transfer EKSPRES ZAGRANICZNA umożliwia przesłanie pieniędzy do 11 krajów b. ZSRR – adresat odbierze gotówkę (w EUR) w sieci placówek firmy CONTACT. Transfer EKSPRES ZAGRANICA nadać można w placówkach pocztowych, po wypełnieniu blankietu MP1 zgodnie z załączonym wzorem. Pracownik Poczty przyjmie od Ciebie kwotę w złotówkach i przeliczy ją na EUR według aktualnego kursu walut.

Aby wypłata mogła być dokonana pamiętaj, aby podać odbiorcy 16-znakowy kod, który otrzymasz na potwierdzeniu nadania. W celu usprawnienia obsługi transferu za granicą, na blankiecie MP1 możesz wpisać numer telefonu odbiorcy (w miejscu poniżej nazwy kraju).

Transfer EKSPRES ZAGRANICA posiada gwarantowany termin realizacji. Środki są gotowe do wypłaty nie później niż z końcem pierwszego dnia roboczego następującego po dniu nadania.

Wykaz krajów, do których można wysyłać z Polski przekazy pocztowe i Transfery EKSPRES ZAGRANICA

Przykład prawidłowo wypełnionego druku MP1 dla usługi Transfer EKSPRES ZAGRANICA

Regulamin świadczenia usługi płatniczej Transfer EKSPRES ZAGRANICA

Załącznik do decyzji Nr 34/2018/PS Dyrektora Zarządzającego Pionem Sprzedaży Poczty Polskiej S.A. z dn. 22.05.2018 r. zmieniający decyzję w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia usługi płatniczej Transfer EKSPRES ZAGRANICA

Cennik opłat za usługę finansową płatniczą w obrocie zagranicznym Transfer EKSPRES ZAGRANICA