Szanowni Państwo, system Poczty Polskiej, chroniący przed cyberatakami, zablokował dostęp do naszych zasobów teleinformatycznych z tego adresu IP .
Wszelkie zapytania oraz błędy związane z funkcjonowaniem systemu cyberbezpieczeństwa należy kierować na adres: cyberbezpieczenstwo@poczta-polska.pl.
[Wstecz]
Dear Customer, Poczta Polska's system protecting against cyber attacks blocked access to our ICT resources from this IP address.
All inquiries and errors related to the functioning of the cyber security system should be directed to cyberbezpieczenstwo@poczta-polska.pl.
[Go Back]
Support ID: 6234144854178972985