Strona główna » Komentarz Poczty Polskiej do informacji prasowych o ofercie współpracy z PKO BP < powrót

Komentarz Poczty Polskiej do informacji prasowych o ofercie współpracy z PKO BP

Aktualność z dnia: 13.07.2012

Usługi finansowe są jednym z trzech kluczowych kierunków strategicznych rozwoju Poczty Polskiej na najbliższe lata. Korzystając z rozległej sieci sprzedaży produktów i doświadczeń Banku Pocztowego dynamicznie rozwijamy sprzedaż usług finansowych. Ma ona zrekompensować zmniejszające się przychody z tradycyjnych usług świadczonych przez Pocztę, co wynika z nieuchronnych zmian rynku i technologii. Bank Pocztowy na przestrzeni ostatnich 3 lat zanotował wzrost liczby Klientów o ponad 800 tys. i ma ich obecnie 1,2 mln. Chcemy, aby do końca 2015 r. obsługiwał 3 mln klientów. Bank osiąga coraz lepsze wyniki finansowe – zysk netto w 2011 r. był dwukrotnie wyższy od wyniku 2010 r.

Informacja o zainteresowaniu PKO Banku Polskiego pogłębieniem współpracy z Bankiem Pocztowym potwierdza, iż głębokie zmiany przeprowadzane w Grupie Poczty Polskiej zwiększają wartość Grupy i są pozytywnie oceniane przez rynek.

Zarząd Poczty Polskiej wnikliwie przeanalizuje różne warianty z perspektywy wzrostu wartości Grupy Poczty Polskiej, korzyści jej właściciela i pracowników. Pogłębionemu badaniu poddane będą skutki ewentualnej zmiany modelu dystrybucji usług bankowych w naszej Grupie, z uwzględnieniem wpływu na jej długoterminowe wyniki finansowe.