Strona główna » Koronawirus – informacje dla Klientów < powrót

Koronawirus – informacje dla Klientów

W związku ze stanem epidemii informujemy, że Poczta Polska stosuje dodatkowe środki ochronne we wszystkich obszarach działalności. Podjęliśmy szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom, klientom i partnerom biznesowym.

Jeszcze zanim koronawirus dotarł do Polski edukowaliśmy pracowników, jak chronić się przed zarażeniem. Ponadto wprowadziliśmy odpowiednie środki ostrożności w zakresie monitoringu i postępowania ze wszystkimi osobami, które odbyły podróż zagraniczną – zarówno do krajów z listy WHO, jak i w pozostałych kierunkach. Poczta zbiera od pracowników ankiety o stanie zdrowia i poddaje ich kontroli temperatury ciała. Pocztowcy zostali również wyposażeni w maseczki , rękawiczki ochronne oraz środki do dezynfekcji. W obiektach Poczty Polskiej wprowadzane są procedury związane z dezynfekcją elementów infrastruktury.

Sytuacja w Spółce jest na bieżąco monitorowania przez służby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe i ciągłość działania, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zarządzanie zasobami ludzkim.

Poczta Polska wypełnia wszelkie zalecenia i dyspozycje Ministerstwa Zdrowia oraz GIS-u dotyczące profilaktyki minimalizującej ryzyko zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2. W przypadku pojawienia się nowych zaleceń i wytycznych rekomendowanych przez GIS czy poszczególne Inspekcje Sanitarne, wdrażamy je bez zbędnej zwłoki.

 

Obsługa Klientów w placówkach pocztowych

Poczta Polska od 24 października 2020 r. w związku z wprowadzenie strefy czerwonej w całej Polsce wprowadziła ograniczenia liczby osób mogących przebywać w placówce pocztowej jednocześnie. Na drzwiach wejściowych do placówek pocztowych zostały umieszczone wywieszki informujące o tym fakcie klientów. Prosimy o przestrzeganie limitów osób mogących przebywać jednocześnie w placówce pocztowej.

Strefy bezpieczeństwa w placówkach pocztowych

W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz w trosce o bezpieczeństwo pracowników i klientów, wydzielono  specjalne strefy bezpieczeństwa w placówkach pocztowych. Klienci powinni ustawiać się za znajdującą się na podłodze taśmą – 1,5 metra od pracownika. Ma to zminimalizować sytuacje, w których Klienci i pracownicy są w odległości mniejszej niż metr. Pracownicy Poczty kolejno proszą Klientów o podchodzenie do stanowiska obsługi. Bliższy kontakt jest możliwy jedynie na wyraźną prośbę pracownika o okazanie dokumentów lub wykonanie innych niezbędnych czynności.

Klienci proszeni są także o zachowanie pomiędzy sobą bezpiecznej odległości co najmniej 1,5 m w trakcie oczekiwania na obsługę. Przypominamy także o obowiązku zakrywania nosa i ust przez klientów odwiedzających placówki pocztowe.

Płatność za usługi Poczty Polskiej 

Zalecamy, by Klienci w trosce o bezpieczeństwo swoje oraz naszych pracowników wykorzystywali możliwość płatności bezgotówkowych, np. kartami płatniczymi lub telefonem w placówkach pocztowych. Pozwoli to także skrócić czas obsługi Klientów oraz czas oczekiwania w kolejce.

 

Obsługa Klientów w ich siedzibie firmy

Informujemy, że Poczta Polska nie przewiduje żadnych ograniczeń w doręczaniu i odbiorze korespondencji. Przesyłki kurierskie, paczkowe i listowe będziemy doręczać do wszystkich odbiorców, z zastrzeżeniem obszarów/miejsc, w stosunku do których wydane zostaną decyzje administracyjne lub inne postanowienia ograniczające taką możliwość.

Jednocześnie prosimy, aby Klienci do minimum ograniczyli poruszanie się pracowników Poczty Polskiej po swoich obiektach. Rekomendujemy taką organizację pracy, aby pracownik Poczty Polskiej mógł odbierać przygotowane przesyłki z jednego miejsca w instytucji bez konieczności przemieszczania się po kilku/kilkunastu pomieszczeniach. Zachęcamy Państwa również do przygotowania przesyłek przeznaczonych do nadania w miejscu jak najbliższym wejścia, aby nasz pracownik przebywał w budynku jak najkrócej.

Ponadto informujemy, że wypełnianie bardzo podobnych formularzy przez Pracowników Poczty Polskiej przy każdorazowej wizycie u Klientów Poczty Polskiej wydłuża proces doręczania/odbioru korespondencji. Dlatego pracownicy wyłącznie w miarę możliwości czasowych będą podlegać wewnętrznym procedurom firm narzuconym w związku z ogłoszeniem stanu epidemii. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Ze względu na siłę wyższą, czyli w momencie wzrostu natężenia zagrożenia mogą zdarzyć się przypadki zakłóceń. Będziemy robić wszystko, żeby realizacja naszych usług przebiegała jak najbardziej płynnie.

 

Doręczanie przez kurierów i listonoszy Poczty Polskiej

Nie przewidujemy żadnych ograniczeń w doręczaniu i odbiorze korespondencji. Przesyłki kurierskie, paczkowe i listowe doręczymy do wszystkich odbiorców, z zastrzeżeniem obszarów/miejsc, w stosunku do których wydane zostaną decyzje administracyjne lub inne postanowienia ograniczające taką możliwość.

Spółka wdrożyła procedury zapewniające bezpieczeństwo Klientom i pracownikom przy dostawie przesyłek. Przesyłki listowe nierejestrowane standardowo będą doręczane do skrzynek oddawczych adresatów. Od 22 kwietnia 2020 r. w związku ze zmianą zapisów w Prawie pocztowym, Poczta Polska wprowadziła nowe, jeszcze bezpieczniejsze wytyczne dotyczące doręczania przesyłek listowych poleconych. Listy polecone* bez potwierdzenia odbioru i bez Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru mogą być doręczane do skrzynki pocztowej adresata.

Od 28 maja 2020 r. wprowadzona została możliwość odbioru paczek i przesyłek kurierskich przy użyciu kodu PIN otrzymanego w wiadomości SMS albo e-mail. W przypadku paczek i przesyłek kurierskich z potwierdzeniem odbioru, z Elektronicznym Potwierdzeniem Odbioru, z zadeklarowaną wartością powyżej 100 zł lub z ubezpieczeniem, w których suma ubezpieczenia przekracza 5 000 zł oraz listów poleconych nadanych z potwierdzeniem odbioru, z Elektronicznym Potwierdzeniem Odbioru oraz przesyłek wysłanych przez sądy, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego można odebrać bez pokwitowania. W tym przypadku wystarczy jedynie okazać pracownikowi Poczty Polskiej z bezpiecznej odległości dokument tożsamości, np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. Pracownik Poczty Polskiej sam spisze 4 ostatnie cyfry numeru weryfikowanego dokumentu. Wdrożono także procedury bezkontaktowego odbioru i  doręczania krajowych i zagranicznych przesyłek paletowych. Szczegóły dostępne są tutaj.

Dla przesyłek paczkowych i kurierskich, w przypadku, gdy nadawca podał numer telefonu odbiorcy, przed doręczeniem przesyłki Klient otrzyma numer kontaktowy do kuriera. Od kuriera można uzyskać informacje o prognozowanym czasie dostawy lub uzgodnić tryb odbioru przesyłki.

Zachęcamy Państwa do korzystania podczas zakupów internetowych z płatności online – to obecnie najbardziej rekomendowane i najbezpieczniejsze rozwiązanie. W przypadku przesyłek pobraniowych rekomendujemy płatność bezgotówkową, np. kartą płatniczą czy BLIK-iem.

Poczta Polska nie zmienia także zasad wypłaty przekazów rentowo-emerytalnych.

*Wprowadzone zmiany nie dotyczą przesyłek wysłanych do ani wysyłanych przez sądy, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego.

 

Odbiór przesyłek w sieci Odbiór w PUNKCIE

Poczta Polska wspólnie z partnerami wprowadziła dodatkowe środki ochrony oraz zmiany w procesie odbioru paczek, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz klientów korzystających z usługi Odbiór w PUNKCIE, m.in.:

  • wydzielone zostały specjalne strefy bezpieczeństwa w placówkach pocztowych, gwarantujące możliwość zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy klientem a pracownikiem;
  • zamontowano ochronne barier pleksi przy kasach w punktach odbioru;
  • ograniczono liczbę klientów przebywających w tym samym czasie w punkcie;
  • zabezpieczono punkty i pracowników w niezbędne środki do dezynfekcji i ochrony osobistej;
  • zmieniono procedury odbioru paczek na bezdotykową w placówkach pocztowych, na stacjach paliw Orlen oraz w kioskach i salonikach Ruchu.

 

Świadczenie usług dla osób objętych kwarantanną

W przypadku adresatów objętych kwarantanną Poczta Polska od 19 października 2020 r. doręcza przesyłki listowe nierejestrowane oraz przesyłki rejestrowane (z wyłączeniem przesyłek nadanych przez Sądy i Trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania, komornika sądowego oraz z potwierdzeniem odbioru, z elektroniczym potwierdzeniem odbioru – EPO, z zadeklarowaną wartością lub objętych złożonym przez adresata zastrzeżeniem w zakresie ich doręczania osobie pełnoletniej zamieszkałej razem z adresatem) do oddawczych skrzynek adresatów.

W przypadku przesyłek paczkowych i kurierskich zostanie podjęta próba doręczenia przesyłek. Dla przesyłek z potwierdzeniem odbioru lub Elektronicznym Potwierdzeniem Odbioru (EPO) lub zadeklarowaną wartością powyżej 100 zł lub ubezpieczeniem, w których suma ubezpieczenia przekracza 5000 zł lub dokumentami zwrotnymi lub w serwisie Pocztex Procedura lub przesyłek pobraniowych również zostanie podjęta próba doręczenia, ale w momencie braku możliwości doręczenia, przesyłki te będą czasowo wstrzymane i przechowywane w placówce pocztowej. Z procesu doręczania przesyłek paczkowych i kurierskich zostają wyłączone przesyłki nadanych przez Sądy i Trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego.

Przesyłki, dla których dochodzi do czasowego wstrzymania doręczenia z powodu kwarantanny adresata, będą przechowywane w placówkach pocztowych do czasu zakończenia kwarantanny. Próba doręczenia nastąpi po zakończeniu okresu kwarantanny. Następnie przesyłka ta, o ile nie zostanie doręczona, po upływie okresu awizacji, podlega zwrotowi.

W przypadku osób objętych kwarantanną pobierających świadczenia rentowo-emerytalne, Poczta Polska doręczy przekazy pieniężne w sposób odmienny. Została uruchomiona specjalna procedura, przy współpracy z regionalnymi inspektorami sanitarnymi, doręczania przekazów pieniężnych, która zapewni bezpieczeństwo Klientom i pracownikom Poczty Polskiej.

Osoby objęte kwarantanną nie muszą tego faktu zgłaszać Poczcie Polskiej, Spółka otrzymuje ich adresy na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (przed 31 marca na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca br. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii). Poczta jest w kontakcie z regionalnymi inspektorami sanitarnymi w tym zakresie.

 

Zmiany w świadczeniu niektórych usług Poczty Polskiej

W związku z przywracaniem transportu lotniczego Poczta Polska rozszerza przyjęcia przesyłek do innych krajów. Przez cały czas analizujemy sytuację i pozostajemy w stałym kontakcie z zagranicznymi operatorami pocztowymi, by sukcesywnie uruchamiać wysyłanie przesyłek zagranicznych do kolejnych krajów. Aktualne informacje o możliwościach wysyłki przesyłek zagranicznych dostępne są tutaj.

Ograniczamy także świadczenie przekazów pieniężnych zagranicznych. Przyjmowanie zagranicznych przekazów pieniężnych zostaje całkowicie zawieszone do następujących krajów: Armenii oraz Egiptu. Realizacja pocztowych przekazów zagranicznych do pozostałych państw pozostaje bez zmian. 

Od 15 października 2020 r. do odwołania zawiesza się także świadczenie usługi dodatkowej do usługi druk bezadresowy – „Sprawdzenie doręczenia druków bezadresowych przy udziale klienta”.

 

Bezpieczeństwo

Poczta Polska będzie informować o ewentualnych i potencjalnych ograniczeniach w obsłudze oraz o zakresie tych ograniczeń w sytuacjach związanych z ewentualnym wprowadzeniem decyzji administracyjnej o m.in.: kwarantannie, zagrożeniu epidemicznym czy stanie epidemii. Poczta nie posiada upoważnień ani uprawnień do wydawania jakichkolwiek decyzji ograniczających lub wykluczających w tym zakresie.

Należy podkreślić, że Poczta Polska jest dobrze przygotowana na różnego rodzaju zagrożenia, w tym zagrożenia epidemiczne, i jeśli sytuacja będzie tego wymagała, w każdej chwili może uruchomić struktury zarządzania kryzysowego. W Poczcie Polskiej funkcjonuje System Zarządzania Ciągłością Działania zgodny z normą ISO 22301, co potwierdza stosowny certyfikat. W ramach ww. systemu opracowano Plan Ciągłości Działania zapewniający utrzymanie ciągłości wszystkich krytycznych procesów biznesowych na minimalnym akceptowalnym poziomie, tak aby zapewnić dostępność do usług dla wszystkich klientów Poczty Polskiej.

 

 

O wszelkich ewentualnych zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Spółki www.poczta-polska.pl lub w mediach społecznościowych www.facebook.com/pocztapolska.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego z naszymi konsultantami, którzy odpowiedzą na Państwa pytania i udzielą aktualnych informacji o usługach:

801 333 444 z telefonów stacjonarnych (opłata wg cennika operatora);

(+48) 438 420 600 z telefonów komórkowych oraz z telefonów stacjonarnych krajowych i zagranicznych (opłata wg cennika operatora).

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00 

Można także do nas pisać na adres: kontakt@poczta-polska.pl.