Strona główna » Międzynarodowy konkurs pisania listów < powrót

Międzynarodowy konkurs pisania listów

Aktualność z dnia: 05.04.2013
Share on Facebook

Poczta Polska wzorem lat ubiegłych otrzymała zaproszenie do wzięcia udziału oraz przeprowadzenia krajowych eliminacji do kolejnej edycji Międzynarodowego Konkursu Pisania Listów.

Zadaniem w tegorocznym konkursie jest napisanie listu o tym, dlaczego woda jest dla nas ważnym zasobem.

Konkurs skierowany jest do młodzieży, która nie ukończyła jeszcze 15 lat. Każdy z uczestników, ma za zadanie napisać list o podanej tematyce w języku polskim i angielskim, który zawierał będzie od 500 do 800 słów i przesłać go do Poczty Polskiej w formie papierowej i elektronicznej do 15 kwietnia, aby wziąć udział w eliminacjach krajowych.

Państwo (administracja pocztowa), które podejmie się udziału w konkursie zobowiązane jest do wyboru najlepszego listu napisanego w danym kraju (tylko jeden na administrację) i przesłania go do Biura Międzynarodowego UPU w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2013 roku.

Tegoroczny temat konkursu „Napisz do kogoś list wyjaśniając, dlaczego woda jest cennym zasobem” to  odpowiedź na apel Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które rok 2013 ogłosiło Międzynarodowym Rokiem Współpracy
w Dziedzinie Wody. Celem młodzieżowego konkursu pisania listów oprócz podtrzymywania tradycji pisania listów, uświadomienia roli, jaką pełnią usługi pocztowe oraz rozwoju u młodych ludzi umiejętności opisywania swoich myśli jest odniesienie się do uniwersalnych wartości: tolerancji, wzajemnego zrozumienia, przyjaźni, szacunku, fair play
i umocnienie przyjaźni między narodami, co jest jednym z zasadniczych elementów misji Światowego Związku Pocztowego.

Światowy Związek Pocztowy (UPU) przy współpracy z UNESCO rokrocznie organizuje Międzynarodowy Konkurs Pisania Listów, w którym uczestniczą wszystkie administracje pocztowe świata. Konkurs jest organizowany od 1971 roku i bierze w nim udział ok. 2 milionów dzieci z ponad 60 krajów członkowskich.

Zapraszamy do udziału!

Regulamin 42 konkursu pisania listów

Międzynarodowy Konkurs Pisania Listów organizowany jest przez Światowy Związek Pocztowy UPU przy współpracy z UNESCO www.upu.int