Strona główna » Możliwości rozwoju < powrót

Możliwości rozwoju

Share on Facebook

Siłą i przewagą konkurencyjną Poczty Polskiej są jej pracownicy, dlatego doceniamy ich inicjatywę i wspieramy rozwój każdego członka naszego Zespołu. Inwestowanie w pracowników jest jednym z filarów Strategii Poczty Polskiej do 2017 r. Corocznie opracowywane są Centralne Programy Rozwoju Zawodowego dla wszystkich kluczowych grup zawodowych w Spółce.
Premiujemy i wspieramy efektywność, dlatego priorytetowy charakter mają szkolenia z zakresu obsługi Klientów czy aktywizacji procesu sprzedaży. Nasi menedżerowie doskonalą ponadto swoje umiejętności w obszarze efektywnego zarządzania.

Oprócz organizacji szkoleń własnych, umożliwiamy naszym pracownikom uczestnictwo w zewnętrznych kursach, seminariach czy konferencjach specjalistycznych. Ułatwiamy im także zdobywanie dodatkowego wykształcenia (dofinansowując studia zarówno pierwszego i drugiego stopnia, jak i podyplomowe) oraz umiejętności językowych.

Wspieramy kreatywność i zachęcamy do podejmowania nowych wyzwań – stąd szereg wewnętrznych konkursów na innowacyjne czy niestandardowe rozwiązania, które mogą przyczynić się do wzmacniania naszej pozycji na rynku czy budowania dobrych relacji z Klientami.

Wiemy też, jak ważne jest życie poza pracą – wspomagamy nasz Zespół w rozwijaniu zainteresowań i pasji, organizując liczne imprezy sportowe i kulturalne, które nie tylko integrują Pracowników, ale też przyczyniają się do propagowania zdrowego i aktywnego trybu życia.