Strona główna » O firmie » Grupa PP » Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych < powrót

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Share on Facebook

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych zostało powołane przez Pocztę Polską w grudniu 2002 roku. Prowadzi ono działalność między innymi w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych, casco pojazdów i przedmiotów w transporcie oraz OC komunikacyjnego. Ubezpiecza od odpowiedzialności cywilnej, ryzyk finansowych i assistance. Ofertę dostosowujemy do zróżnicowanych potrzeb klientów, którymi są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne oraz instytucje nieposiadające takiej osobowości.

O klientów zabiegamy współpracując z osobami prawnymi oraz fizycznymi prowadzącymi pośrednictwo ubezpieczeniowe (np. Poczta Polska), bankami (bancassurance) i poprzez inne kanały dystrybucji.

TUW Pocztowe ubezpiecza majątek Poczty Polskiej i jej spółek. Ofertę kierujemy też do grona jej klientów, pracowników i ich rodzin.

 

Zarząd

Zbigniew Pusz – Prezes Zarządu

Daniel Zahorenko  – Wiceprezes Zarządu

Tomasz Cicirko – Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Artur Więckowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Dobosz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Nowakowski – Sekretarz Rady Nadzorczej

Monika Chomiuk – Członek Rady Nadzorczej

Aleksandra Hadzik – Członek Rady Nadzorczej

 

Kontakt

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Centrala

ul. Rodziny Hiszpańskich 8;

02-685 Warszawa

Sekretariat: (22) 203-27-01, 203-27-02

faks: (22) 211-04-49
e-mail: poczta@ubezpieczeniapocztowe.pl

Rzecznik Prasowy: rzecznik@tuwpocztowe.pl

www.ubezpieczeniapocztowe.pl