Strona główna » Ogłoszenie o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa i trzech Wiceprezesów Zarządu Poczty Polskiej S.A. V wspólnej kadencji < powrót

Ogłoszenie o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa i trzech Wiceprezesów Zarządu Poczty Polskiej S.A. V wspólnej kadencji

Aktualność z dnia: 01.09.2022

1 września br. w ramach postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa i trzech Wiceprezesów Zarządu Poczty Polskiej S.A. V wspólnej kadencji Rada Nadzorcza Poczty Polskiej S.A. podjęła decyzję o: 

  • powołaniu Pana Krzysztofa Falkowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. V wspólnej kadencji ds. infrastruktury; 
  • powołaniu Pana Wiesława Włodka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. V wspólnej kadencji ds. usług koncesjonowanych i filatelistyki; 
  • powołaniu Pana Mateusza Wodejkę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. V wspólnej kadencji ds. finansów; 
  • powołaniu Pana Andrzeja Bodzionego na stanowisko  Wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. V wspólnej kadencji – reprezentanta pracowników; 
  • zakończeniu postępowania  kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. V wspólnej kadencji bez wyłonienia kandydata.

Jednocześnie w związku ze złożoną przez Pana Tomasza Zdzikota rezygnacją Rada Nadzorcza podjęła decyzję o powierzeniu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. V wspólnej kadencji Panu Krzysztofowi Falkowskiemu.