Strona główna » Poczta Polska i KAS zawarły porozumienie w sprawie współpracy < powrót

Poczta Polska i KAS zawarły porozumienie w sprawie współpracy

Aktualność z dnia: 10.01.2018
Share on Facebook

KASPoczta Polska zawarła porozumienie z Krajową Administracją Skarbową Ministerstwa Finansów dotyczące współpracy w zakresie odprawy celnej przesyłek pocztowych. Usprawni ono obsługę celną rosnącej liczby przesyłek w pocztowym ruchu międzynarodowym.

Ustalone nowym porozumieniem zmiany we współpracy dostosowują obszar formalności celnych w obrocie pocztowym do unijnych oraz krajowych przepisów prawa celnego, związane są też z koniecznością dostosowania do zmian organizacyjnych wynikających z przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Poczta Polska notuje w ostatnim czasie bardzo wysoką dynamikę wzrostu liczby przesyłek z  chińskich portali zakupowych. W listopadzie 2017 roku było ich o 100% więcej, niż w analogicznym okresie 2016 roku, zaś  w grudniu już o blisko 200% więcej. W ostatnich miesiącach 2017 roku do polskich odbiorców przysłano ponad pół miliona przesyłek Expres PRIME, podczas, gdy w 2016 roku średnio było ich 20 tys. Nowy Jedwabny Szlak, to nie tylko przesyłki polskich eKlientów. Po podpisaniu 22 września 2017 roku przez Pocztę Polską i China Post Group China Post Group wstępnego porozumienia dotyczącego transportu przesyłek drogą lądową, polski operator pocztowy zaczyna pełnić ważną rolę w wymianie handlowej między Azją a Unią Europejską na Nowym Jedwabnym Szlaku. Przesyłki transportowane drogą kolejową do portu przeładunkowego w Małaszewiczach są następnie ekspediowane do prawie 30 krajów europejskich.

Porozumienie zawiera szczegółowy opis trybu postępowania organów celnych i pocztowych przy dopełnianiu formalności związanych z odprawą celną przesyłek pocztowych. Zapewnia to standaryzację procedur, jak również stanowi istotny element informacyjny dla uczestników całego procesu związanego z odprawą celną przesyłek pocztowych, zarówno po stronie celnej, jak i pocztowej.

Obecnie na terenie kraju funkcjonuje 6 punktów, w których realizowane są formalności celne w obrocie pocztowym. Następnym krokiem zacieśnienia współpracy KAS z Pocztą Polską są rozmowy na temat utworzenia nowych punktów odprawy celnej w kolejnych sortowniach, co pozytywnie wpłynie na sprawność doręczania przesyłek zagranicznych.