Strona główna » Poczta Polska – prostsza struktura, nacisk na sprzedaż usług < powrót

Poczta Polska – prostsza struktura, nacisk na sprzedaż usług

Aktualność z dnia: 18.11.2011

Probiznesowa struktura organizacyjna i wzmocnienie służb sprzedażowych – to główne cele wprowadzenia w Poczcie Polskiej nowej struktury organizacyjnej, która wchodzi w życie od 1 stycznia 2012 roku. To także jeden z warunków skutecznego wdrożenia strategii spółki zakładającej m.in. zbudowanie rentownej grupy pocztowo-finansowo-logistycznej oraz debiut na giełdzie.

Uproszczenie struktury Poczty Polskiej

Najważniejszym założeniem wprowadzanych zmian jest jasny podział odpowiedzialności i kompetencji na poziomie centrali i w terenie. Zmiany organizacyjne pozwolą na poprawę efektywności działania spółki, wzrost jakości usług i obsługi a przez to skuteczne konkurowanie na rynku.

Na szczeblu centralnym powstaną jednostki odpowiedzialne za zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie siecią placówek pocztowych oraz zarządzanie strategicznymi liniami produktowymi (w tym usługami listowymi, paczkowymi oraz finansowymi), szczególnie w zakresie ich projektowania, wdrażania i doskonalenia. Utworzenie linii biznesowych pozwoli na koordynowanie sprzedaży w ramach grupy kapitałowej jeśli chodzi o usługi finansowe.

W wyniku uproszczenia struktury, z obecnie działających 62 oddziałów rejonowych, pełniących jednocześnie funkcje biznesowe jak i wsparcia, pozostanie 17. Mieszczące się co do zasady w miastach wojewódzkich Regiony Sieci będą się koncentrować jedynie na sprzedaży usług. Zmiany obejmują szczebel zarządzania oraz administracji – nie dotyczą placówek pocztowych (eksploatacji).

Jednym z celów tego procesu jest także stopniowe centralizowanie wszystkich funkcji wsparcia na szczeblu centralnym, które do tej pory były rozproszone w oddziałach rejonowych.

Zmiany organizacyjne pozwolą nam skutecznie walczyć o klientów i szybko reagować na zmiany dokonujące się na rynku pocztowym – mówi Janusz Wojtas członek Zarządu Poczty Polskiej odpowiedzialny za sprzedaż i marketing. Usprawniamy zarządzanie, tak aby koncentrować się na realizacji naszych planów strategicznych – dodaje.

Nacisk na sprzedaż usług

Taka organizacja pozwoli skupić się na działaniach biznesowych, które powinny również mieć pozytywny efekt dla klientów Poczty. W ich wyniku odpowiedzialność za dochodowość Poczty zejdzie w dół organizacji a wraz za nią pójdą również uprawnienia do skutecznego zarządzania i związane z tym przywileje.

By to osiągnąć Poczta, poza zmianami organizacyjnymi, zamierza położyć nacisk na rozwój kompetencji pracowników. W ciągu najbliższych czterech lat firma przeznaczy dodatkowo ponad 750 mln zł na nowy system wynagrodzeń oraz szkolenia – głównie sprzedażowe, obsługi klienta i menedżerskie. Największa część wydatków przeznaczona będzie na wprowadzenie atrakcyjnych systemów motywacyjnych oraz premii za wyniki. Działania te wpłyną na polepszenie jakości obsługi klientów.

Zgodnie z kierunkami strategicznymi Poczty Polskiej do 2015 roku Spółka zamierza zbudować konkurencyjną i rentowną Grupę Kapitałową pocztowo-finansowo-logistyczną oraz chce osiągnąć trwałą rentowność. Celem jest także poprawa jakości usług i obsługi klientów poprzez proponowanie im m.in. nowoczesnych produktów bankowo – finansowych oraz logistycznych w otwartych i przyjaznych placówkach pocztowych.

Wykaz nowych jednostek terenowych Poczty Polskiej

 1. Region Sieci w Białymstoku
 2. Region Sieci w Bydgoszczy
 3. Region Sieci w Gdańsku
 4. Region Sieci w Gorzowie Wlkp.
 5. Region Sieci w Katowicach
 6. Region Sieci w Kielcach
 7. Region Sieci w Krakowie
 8. Region Sieci w Lublinie
 9. Region Sieci w Łodzi
 10. Region Sieci w Olsztynie
 11. Region Sieci w Opolu
 12. Region Sieci w Poznaniu
 13. Region Sieci w Rzeszowie
 14. Region Sieci w Szczecinie
 15. Region Sieci w Warszawie – Mieście
 16. Region Sieci w Warszawie – Województwie
 17. Region Sieci we Wrocławiu