Strona główna » Poczta Polska uczci urodziny swojego założyciela < powrót

Poczta Polska uczci urodziny swojego założyciela

Aktualność z dnia: 31.07.2020
Share on Facebook

znaczek_40_5x54_500_LECIE_URODZIN WIELK_KSIECIA_LIT_I_KROLA_POL_W sobotę 1 sierpnia br. Poczta Polska wprowadzi do obiegu znaczek pocztowy emisji „500-lecie urodzin Wielkiego Księcia Litewskiego i Króla Polski Zygmunta II Augusta”. Walor dedykowany ostatniemu z Jagiellonów i jednocześnie założycielowi polskiej poczty to wspólne wydawnictwo Polski i Litwy.

Na znaczku, autorstwa Bożydara Grozdewa, przedstawiono fragment obrazu Jana Matejki z 1867 roku „Zygmunt i Barbara” ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. W tło liczby 500 – części nazwy emisji – wpisany został arras, pokrycie krzesła z monogramem Zygmunta Augusta (około 1555 rok), pochodzący ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu.

Zygmunt II August, król Polski i wielki książę litewski, był jedynym męskim potomkiem Zygmunta I Starego i Bony Sforzy. Za jego inicjatywą Koronę Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie na mocy Unii lubelskiej połączono w jedno państwo, Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Królewski mecenat i pokaźne fundacje artystyczne są świadectwem złotego wieku Rzeczypospolitej.

Głównymi przyczynami powołania nowej instytucji były chęć uniezależnienia się od poczty cesarskiej i faktorii rodziny Fuggerów z Augsburga oraz stworzenie stałego korytarza informacyjnego dla kontaktów dyplomatycznych i handlowych z innymi krajami europejskimi. Władca argumentował swoją decyzję w następujący sposób: Mając na oku własną tudzież Naszych poddanych wygodę, abyśmy zarówno My jak i oni mogli do Włoch przesyłać zarówno listy jako też inne tam załatwiać sprawy.

O znaczku:

autor projektu znaczka: Bożydar Grozdew
liczba znaczków: 1
wartość: 3,30 zł
nakład: 175 000 szt.
technika druku: rotograwiura
format znaczka: 54 x 40,50 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 35 znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 1 sierpnia 2020 r.

To i inne wydawnictwa filatelistyczne można nabyć w placówkach pocztowych i sklepie internetowym: www.filatelistyka.poczta-polska.pl.