Strona główna » Poczta Polska współinicjatorem i sygnatariuszem Kodeksu Dobrych Praktyk DM < powrót

Poczta Polska współinicjatorem i sygnatariuszem Kodeksu Dobrych Praktyk DM

Aktualność z dnia: 30.04.2021
Share on Facebook

Poczta Polska należy do grona dziewięciu wiodących  na rynku firm reprezentujących różne obszary branży  Direct Mail, które działając w strukturach Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB pracowały nad stworzeniem Kodeksu Dobrych Praktyk . Będący formą samoregulacji branżowej, kodeks powstał by podnosić i upowszechniać standardy biznesowe i etyczne w relacjach z otoczeniem, klientem, wewnątrzśrodowiskowe oraz przeciwdziałać nieuczciwym praktykom. To pierwsza taka współpraca firm , którym zależy na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi marketingu bezpośredniego w obszarze DM w Polsce.

Firmy zasiadające w Radzie do spraw Rynku Direct Mail w strukturach Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB, obserwując zmiany oraz ewolucję branży wspólnie stworzyły dokument wyznaczający dobre praktyki biznesowe i etyczne. Kodeks jest zbiorem spójnych i przejrzystych zasad oraz regulacji koniecznych dla prawidłowej współpracy wszystkich stron oferujących produkty lub usługi związane z Direct Mail, a także ich klientów. Jego celem jest uwiarygodnienie branży, stałe podnoszenie jakości świadczonych usług oraz promocja najlepszych praktyk i partnerskiego podejścia między uczestnikami rynku.

Kodeks Dobrych Praktyk branży Direct Mail nie tylko wyznacza pozytywne zachowania i postawy biznesowe, niesie za sobą poważne zobowiązanie. Firmy uczestniczące w Radzie
są jego sygnatariuszami, co za tym idzie deklarują jego przestrzeganie.

SMB wraz z Radą ds. rynku Direct Mail monitoruje przestrzeganie zasad Kodeksu i w razie odstępstw wyzywać będzie sygnatariuszy do wyjaśnień i zaprzestania złych praktyk.

Kodeks Dobrych Praktyk branży Direct Mail dostępny jest tutaj.