Strona główna » Strategia Poczty Polskiej do 2015 roku < powrót

Strategia Poczty Polskiej do 2015 roku

Aktualność z dnia: 20.10.2011
Share on Facebook

Kierunki strategiczne Poczty Polskiej do 2015 r. zakładają m.in.:

  • zbudowanie konkurencyjnej i rentownej Grupy Kapitałowej pocztowo-finansowo-logistycznej,
  • osiągnięcie trwałej rentowności, co pozwoli w przyszłości na upublicznienie spółki na giełdzie,
  • koncentrację na klientach i nową jakość sieci pocztowej: placówka jako przyjazne centrum pocztowo-finansowe.

Trwała poprawa rentowności

Zgodnie ze strategią do końca 2015 r. Poczta Polska podwoi przychody z usług paczkowych i logistycznych oraz zwielokrotni przychody z nowoczesnych usług finansowych. Dzięki temu Poczta utrzyma dotychczasowy poziom przychodów ogółem, mimo spadku na rynku listów i usług reklamowych. Jednocześnie firma chce systematycznie poprawiać wyniki, tak aby w 2015 r. osiągnąć około 270 mln zysku brutto. Planowany na 2015 r. współczynnik ROE Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej ma wynieść 10% w porównaniu z 3,8% w 2010 r.

Kluczowe dla firmy będzie osiągnięcie stabilizacji finansowej i rentowności. Jest to ważne nie tylko dla bieżącej działalności, ale również ze względu na planowane upublicznienie spółki. Giełda to możliwość pozyskania kapitału na rozwój oraz motywacja do ciągłego doskonalenia i zwiększenia transparentności działania – mówi Jerzy Jóźkowiak, Prezes Poczty Polskiej.

Koncentracja na klientach

Sukces Poczty i realizacja założeń biznesowych będzie możliwa, jeśli zmieni się podejście do klientów. W tym celu Poczta zaproponuje nowy model obsługi – przejście od urzędu pocztowego do przyjaznych punktów obsługi. To oznacza także krótszy czas załatwiania spraw w placówce. Zmienią się procesy wewnętrzne, w tym systemy motywacyjne dla pracowników sieci. Już dziś trwa pilotaż nowego sposobu wynagradzania listonoszy, który polega na wynagradzaniu za skuteczne doręczanie przesyłek.
Zmiany ułatwią klientom, szczególnie w dużych miastach, gdzie istnieje taka potrzeba, dostęp do naszej oferty poprzez strefy 24-godzinne. Pilotaż tego rozwiązania ruszy już od początku przyszłego roku – podkreśla Janusz Wojtas, Członek Zarządu Poczty Polskiej odpowiedzialny za sprzedaż i marketing.

W ramach strefy będzie funkcjonował bankomat, wpłatomat, kiosk pocztowy, miejsce odbioru listów rejestrowanych, małych paczek, itp. Klienci Poczty Polskiej czy Banku Pocztowego skorzystają w niej także ze skrytek pocztowych i Internetu.

Inwestycja w pracowników

Realizacja celów wymaga zmiany także w obszarze jakości i efektywności pracy. Dlatego w ciągu najbliższych czterech lat Poczta Polska zamierza przeznaczyć dodatkowo ponad 750 mln zł na nowy system wynagrodzeń oraz szkolenia – głównie sprzedażowe, obsługi klienta i menedżerskie. Największa część wydatków przeznaczona będzie na wprowadzenie atrakcyjnych systemów motywacyjnych oraz premii za wyniki. Działania te wpłyną na polepszenie jakości obsługi klienta w placówkach PP.

Programy wspierające

Zmiany na rynku usług pocztowych i wprowadzanie usprawnień spowodują, iż część załogi nie znajdzie zatrudnienia lub będzie musiała się przekwalifikować. Dla tych pracowników zostaną uruchomione programy wspierające, na które zostanie przeznaczone ok. 160 mln zł. Chodzi tu o program dobrowolnych odejść oraz program aktywizacji zawodowej skierowany m.in. do pracowników obejmujących inne stanowiska w strukturze Grupy Poczty Polskiej lub zmieniających formę zatrudnienia – np. przygotowujących się do prowadzenia agencji pocztowych.

Wykorzystanie siły Grupy Poczty Polskiej

Tendencją na rynkach światowych jest zastępowanie spadających przychodów z tradycyjnych usług pocztowych przychodami z usług logistycznych czy bankowo-ubezpieczeniowych. Podobną drogą będzie także podążać Poczta, wykorzystując w znacznie większym stopniu niż do tej pory, potencjał spółek z Grupy Poczty Polskiej.

Strategia zakłada wykorzystanie przede wszystkim potencjału Banku Pocztowego, Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i OFE Pocztylion. Chodzi o wdrażanie i oferowanie klientom nowoczesnych produktów bankowo – ubezpieczeniowych, efektywnie wykorzystując sieć placówek Poczty Polskiej. Spółki z Grupy będą swego rodzaju fabrykami produktów. Poczta Polska z kolei będzie aktywnie zarządzać sprzedażą tej oferty.