Strona główna » Szkolenia specjalistyczne zawodowe z Ochrony Lotnictwa Cywilnego < powrót

Szkolenia specjalistyczne zawodowe z Ochrony Lotnictwa Cywilnego

Share on Facebook

Specjalistyczne szkolenie zawodowe dla osób stosujących środki kontroli bezpieczeństwa w zakresie ochrony (OKB)

Szkolenie ma na celu przygotowanie osób do samodzielnego prowadzenia kontroli bezpieczeństwa w portach lotniczych, jak również w obiektach podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą (Zarejestrowany Agent lub Znany Nadawca). Głównym celem szkolenia jest nabycie umiejętności prowadzenia kontroli bezpieczeństwa na bazie obowiązujących przepisów, a także umiejętności wykorzystywania w kontroli środków technicznych (WTMD, HHMD i RTG), przewidywania i przeciwdziałania zagrożeniom oraz poprawnej analizie i interpretacji obrazów RTG.

Kontrola Bezpieczeństwa: polega na niedopuszczeniu do przewozu cywilnym transportem lotniczym przedmiotów i materiałów (w tym niebezpiecznych – DGR), które mogłyby zostać wykorzystane do popełnienia aktu bezprawnej ingerencji.

Co wykorzystujemy w kontroli bezpieczeństwa? Rentgenowskie urządzenia prześwietlające (RTG), tomografię komputerową (EDS/EDDS), urządzenia wykrywające śladowe ilości materiałów wybuchowych (ETD), bramowe wykrywacze metali (WTMD), ręczne wykrywacze metali (HHMD). Możliwość zastosowania zespołu: Przewodnik + Pies Wykrywający Materiały Wybuchowe (PWMW).

Szkolenie specjalistyczne zawodowe dla osób wykonujących badania pojazdów

Szkolenie ma na celu przygotowanie osób do samodzielnego prowadzenia kontroli dostępu i bezpieczeństwa pojazdów wjeżdżających do stref zastrzeżonych lotniska, zapoznanie z systemem przepustkowym (Ośrodek Szkolenia Poczty Polskiej posiada instrukcje przepustkowe wszystkich portów lotniczych w Polsce) ruchu pojazdów obowiązującym na danym lotnisku, systemem zwolnień z kontroli oraz procedur w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Szkolenie specjalistyczne zawodowe dla osób przeprowadzających kontrolę dostępu oraz nadzór i patrole w porcie lotniczym

Szkolenie dedykowane osobom odpowiedzialnym za kontrolę dostępu do stref zastrzeżonych lotniska. Oprócz obowiązującej tematyki, dodatkowym, ale niezbędnym elementem szkolenia jest szczegółowa znajomość poprawnego prowadzenia i ewidencjonowania dokumentacji (plomby, nr rejestracyjne samolotów itp.). Głównym celem szkolenia jest szczegółowe zaznajomienie osób z systemem przepustkowym (Ośrodek Szkolenia Poczty Polskiej posiada instrukcje przepustkowe wszystkich portów lotniczych w Polsce) oraz rodzajami kart identyfikacyjnych danego portu lotniczego. Ważnym elementem szkolenia jest także zapoznanie słuchaczy z procedurami zatrzymywania osób stwarzających sytuacje zagrażające bezpieczeństwu w porcie lotniczym.

Kontrola Dostępu: polega na niedopuszczeniu do stref chronionych i zastrzeżonych portu lotniczego osób nieuprawnionych, to jest takich, które nie muszą przebywać w strefie operacyjnej lotniska w związku z wykonywanymi operacjami startów i lądowań statków powietrznych oraz ich obsługą oraz obsługą pasażerów. Osoby posiadające dostęp do tych stref podlegają sprawdzeniu tzw. przeszłości przez służby państwowe.

Szkolenie specjalistyczne zawodowe dla osób przeszukujących statki powietrzne w zakresie ochrony

Szkolenie to przeznaczone jest dla osób realizujących zadania związane z przeszukaniem samolotów pod względem bezpieczeństwa. Zajęcia mają na celu zapoznanie z rodzajami samolotów, ich parametrami, konfiguracją kokpitu, pokładu pasażerskiego, luków bagażowych, przedziałów technicznych oraz z wyposażeniem pokładowym i technicznym znajdującym się na samolotach. Dodatkowo po szkoleniu zainteresowani zobowiązani są do: perfekcyjnego posługiwania się alfabetem lotniczym oraz łącznością radiową z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej (PAŻP) oraz Dyżurnym Operacyjnym Portu Lotniczego, a także do znajomości topografii lotniska (w szczególności płyt postojowych, dróg kołowania).

Szkolenie specjalistyczne zawodowe dla osób zajmujących się ochroną statków powietrznych

Szkolenie zawiera elementy świadomości ochrony lotnictwa przed zagrożeniami terrorystycznymi. Dodatkowo zainteresowani muszą znać i perfekcyjnie posługiwać się alfabetem lotniczym oraz łącznością radiową z PAŻP, a także znać topografię lotniska (w szczególności płyt postojowych, dróg kołowania). Znajomość Instrukcji Przepustkowej oraz zasad kontroli dostępu i ochrony jest konieczna.

Szkolenie specjalistyczne zawodowe dla osób realizujących procedurę „łączenia” pasażera z bagażem rejestrowanym (reconciliation)

Szkolenie zakłada nabycie umiejętności oraz wiedzy na temat zasad odprawy pasażerów i ich bagażu, stosowanych przywieszek bagażowych, rodzajów kart pokładowych, prowadzenia oraz ochrony dokumentacji przewozowej w ruchu lotniczym. Współdziałania z przewoźnikami lotniczymi.

Szkolenie specjalistyczne zawodowe dla osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony poczty, materiałów przewoźnika lotniczego i zaopatrzenia pokładowego, inne niż kontrola bezpieczeństwa

Szkolenie dedykowane jest osobom zajmującym się dostarczaniem zaopatrzenia pokładowego (np. catering), które muszą znać procedury ochrony zaopatrzenia, zabezpieczania (plombowanie), jak również bezpiecznego transportu zaopatrzenia na pokład samolotu. Ponadto, ważnym elementem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z prowadzeniem i ewidencjonowaniem dokumentacji.