Strona główna » Usługi pocztowe Poczty Polskiej są zwolnione z podatku VAT < powrót

Usługi pocztowe Poczty Polskiej są zwolnione z podatku VAT

Aktualność z dnia: 30.01.2012

Usługi pocztowe realizowane przez operatora zobowiązanego do świadczenia usług powszechnych są zwolnione z podatku VAT – wynika z ustawy o podatku od towarów i usług. Poczta Polska, jako operator wyznaczony (art. 46 ust. 2 ustawy Prawo pocztowe) ma pełne prawo korzystać ze zwolnienia.

Dziennik Gazeta Prawna (31.01.2012 r.) sugeruje, że Poczta rozszerza zakres zwolnienia z podatku VAT na usługi indywidualnie negocjowane, świadczone na rzecz firm.

Art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy określa zarówno rodzaj usług objętych zwolnieniem (usługi pocztowe) jak i podmioty, które są uprawnione do stosowania tego zwolnienia (podmiot zobowiązany do świadczenia powszechnych usług pocztowych) – podkreśla Małgorzata Bryczyńska, dyrektor Ośrodka Rozliczeń Publiczno-Prawnych Centrum Rachunkowości Poczty Polskiej. Według niej, konstrukcja tego artykułu jest również zbieżna z celem określonym w dyrektywie 2006/112/WE.

Tezy przedstawione w dzisiejszej prasie, opierają się na twierdzeniu, że oferowane przez Pocztę Polską usługi pocztowe (w tym powołana usługa o nazwie Przesyłka Aglomeracja) mają charakter usług negocjowanych indywidualnie.
– Twierdzenie to jest bezpodstawne. Usługa Przesyłka Aglomeracja jak również inne usługi w stosunku do których Poczta Polska stosuje zwolnienie od podatku nie są usługami negocjowanymi indywidualnie z Klientami. Zgodnie z ogólnymi założeniami świadczenia m.in. usługi „Przesyłka Aglomeracja” z usługi tej może skorzystać każdy Klient spełniający określone wymagania. Warunki te nie podlegają indywidualnym negocjacjom – podkreśla Małgorzata Bryczyńska.

Poczta Polska, dbając o interesy swoich Klientów, wystąpiła do Ministra Finansów o interpretację przepisów prawa podatkowego. W interpretacji tej Minister Finansów potwierdził, że Poczta Polska ma prawo do zastosowania zwolnienia z opodatkowania przy świadczeniu usługi „Przesyłka Aglomeracja”. Oznacza to, że Klienci Poczty Polskiej w tym zakresie nie są narażeni na żadne ryzyko