Strona główna » Zatwierdzone sprawozdania finansowe Poczty Polskiej za 2011 rok już w Internecie < powrót

Zatwierdzone sprawozdania finansowe Poczty Polskiej za 2011 rok już w Internecie

Aktualność z dnia: 17.07.2012

W maju 2012 roku Poczta Polska podała wstępne wyniki finansowe za rok ubiegły. Firma zapowiedziała wtedy publikację sprawozdań po ich zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Na stronach Spółki można już zobaczyć obszerną informację finansową na temat Poczty Polskiej zatwierdzoną przez WZA.