Strona główna » Zmiany w usłudze EMS < powrót

Zmiany w usłudze EMS

Aktualność z dnia: 22.12.2019
Share on Facebook

logo_600_300Od 1 stycznia 2020 roku zmianie ulegają zasady świadczenia usługi EMS w zakresie przesyłek nadawanych w kopertach specjalnych tj. Document Pack oraz Kilo Pack. 

Według nowej regulacji opakowania Document Pack i Kilo Pack traktowane będą jak druk manipulacyjny i wydawane będą nieodpłatnie klientom chcącym skorzystać z usługi.  Dotychczas zakup koperty równoznaczny był z uiszczeniem opłaty za usługę.

Jednocześnie wraz ze zmianą kwalifikacji kopert zmodyfikowany został cennik świadczenia usługi EMS dla klientów indywidualnych, w zakresie przesyłek nadawanych w kopertach Document Pack i Kilo Pack. Usługa EMS w kopertach Document Pack i Kilo Pack zakupionych przed 1 stycznia 2020 roku realizowana będzie na zasadach obowiązujących w dniu zakupu kopert.

Dodatkowo wprowadzoną modyfikacją obowiązującą od 1 stycznia 2020 r jest zamawianie kuriera po odbiór przesyłki EMS nadawanej przez klientów indywidualnych wyłącznie za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.pocztex.pl/zamow-kuriera.