Strona główna » Znaczek poświęcony Polakom ratującym Żydów < powrót

Znaczek poświęcony Polakom ratującym Żydów

Aktualność z dnia: 24.03.2020
Share on Facebook

zn_PRZ

„Polacy ratujący Żydów” – to najnowsza emisja Poczty Polskiej. Znaczek o wartości 3,30 zł trafi do obiegu 24 marca w nakładzie 120 tysięcy sztuk.

Autor projektu, Jarosław Ochendzan, przedstawił na znaczku postać Edwarda Raczyńskiego, ówczesnego ministra sprawa zagranicznych Rządu RP na uchodźstwie (a od 1979 roku prezydenta RP na uchodźstwie) na tle tzw. Noty Raczyńskiego z 10 grudnia 1942 roku. W prawym dolnym rogu umieszczono oznaczenie wartości: 3,30 zł i napis: POLSKA. W lewym dolnym rogu wkomponowano natomiast napis: POLACY RATUJĄCY ŻYDÓW EDWARD RACZYŃSKI.

Nota Raczyńskiego była pierwszym oficjalnym raportem o holokauście informującym zachodnią opinię publiczną o zbrodniach. Było to również pierwsze oficjalne wystąpienie jednego z rządów w obronie wszystkich Żydów prześladowanych przez hitlerowskie Niemcy – nie tylko obywateli swego kraju.

Ze względu na przypadający 24 marca Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, Poczta Polska zdecydowała się wydać znaczek mający na celu upamiętnienie wszystkich, którzy swoim heroizmem i bezinteresowną chęcią pomocy bliźniemu, przyczynili się do ocalenia choćby jednego przedstawiciela społeczności wyznania mojżeszowego. Polacy ratujący Żydów byli, są i powinni być wzorem i inspiracją – to nie tylko prawie 7 tys. znanych z imienia i nazwiska bohaterów, upamiętnionych przez izraelski Instytut Yad Vashem. To również tysiące rodaków, którzy pozostali anonimowi bądź nie otrzymali tego odznaczenia.

O znaczku:

autor projektu znaczka: Jarosław Ochendzan
liczba znaczków: 1
wartość: 3,30 zł
nakład: 120 000 szt.
technika druku: rotograwiura
format znaczków: 31,25 mm x 39,5 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 50 znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 24.03.2020 r.

To i inne wydawnictwa filatelistyczne można nabyć w placówkach pocztowych i sklepie internetowym: www.filatelistyka.poczta-polska.pl.