Strona główna » 1.01 – 31.03.1995 < powrót

1.01 – 31.03.1995

Obraz znaczka
Nr katalogowy
Data
wprowadzenia
do obiegu
Opis
3370 31.01.95
wycofane
Kocham Cię
proj.: A. Pągowski
Nakład = 5.500.000
Arkusz = 20 sztuk
3371 31.01.95
wycofane
Służba hydrologiczno – meteorologiczna w Polsce
proj.: H. Chyliński
Nakład = 6.000.000
Arkusz = 20 sztuk
3372 10.02.95
wycofane
75 rocznica Zaślubin Polski z Morzem
proj.: T. Bogusławski
Nakład = 3.000.000
Arkusz = 20 sztuk
3373 28.02.95
wycofane
Seria: Poczet królów i książąt polskich
proj.: S. Małecki
Wacław II
Nakład = 1.000.000
Arkusz =35 sztuk
3374 28.02.95
wycofane
Władysław I Łokietek
Nakład = 1.000.000
Arkusz = 35 sztuk
3375 28.02.95
wycofane
Kazimierz III Wielki
Nakład = 1.000.000
Arkusz = 35 sztuk
3376 28.02.95
wycofane
Ludwik Węgierski
Nakład = 1.000.000
Arkusz = 35 sztuk
3377 8.03.95
wycofane
500 rocznica urodzin św. Jana Bożego
proj.: Z. Okrasa
Nakład = 10.000.000
Arkusz = 60 sztuk
3378 16.03.95
wycofane
Seria: Pisanki polskie
proj.: M. Wasilewski
pisanki Śląska Opolskiego
Nakład = 2.000.000
Arkusz = 16 sztuk
3379 16.03.95
wycofane
pisanki Podlasia
Nakład = 2.000.000
Arkusz = 16 sztuk
3380 16.03.95
wycofane
pisanki Opoczyńskiego
Nakład = 2.000.000
Arkusz = 16 sztuk
3381 16.03.95
wycofane
pisanki Kurpiów – Puszczy Białej, łowickiego i Podlasia – Lubelszczyzny
Nakład = 2.000.000
Arkusz = 16 sztuk
3382 27.03.95
wycofane
Seria: Owoce drzew iglastych
proj.: A. Balcerzak
modrzew europejski
Nakład wielomilionowy, powtarzalny
Arkusz = 100 sztuk
3383 27.03.95
wycofane
kosodrzewina
Nakład  wielomilionowy powtarzalny
Arkusz = 100 sztu