Strona główna » Zniżki w opłatach za abonament RTV w 2022 roku < powrót

Zniżki w opłatach za abonament RTV w 2022 roku

Aktualność z dnia: 12.01.2022
Share on Facebook

RTV 2Dla osób, które do 25 stycznia 2022 roku opłacą abonament RTV za cały rok z góry czeka 10-procentowa zniżka. Można również skorzystać z pozostałych zniżek z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc, pod warunkiem terminowego uiszczania opłat. 

Najkorzystniej jest opłacić abonament z góry za cały rok 2022. Oszczędzamy wówczas 10% należnej opłaty. Aby skorzystać ze zniżki, zobowiązani jesteśmy wnieść opłatę do 25 stycznia br.  Informacje o wysokości opłat abonamentowych, kalkulator, jak i pozostałe informacje na temat abonamentu radiowo-telewizyjnego dostępne są pod adresem rtv.poczta-polska.pl.

Warto również zadbać o dopełnienie formalności związanych z aktualizacją danych osobowych i adresowych, zmianą liczby użytkowanych odbiorników RTV czy ich wyrejestrowaniem, a także zmianą miejsca używania odbiorników. Można tego dokonać również pod powyższym adresem internetowym lub w dowolnej placówce pocztowej.