Strona główna » 30 września 2020 r. będzie ostatnim dniem świadczenia usługi eSkrzynka < powrót

30 września 2020 r. będzie ostatnim dniem świadczenia usługi eSkrzynka

Aktualność z dnia: 16.09.2020
Share on Facebook

listonosz_1Poczta Polska informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 30 września 2020 r. upływa termin świadczenia usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, czyli tzw. eSkrzynki. 

W związku z powyższym 30 września br., będzie ostatnim dniem doręczania do adresatów korespondencji w formie dokumentu elektronicznego do eSkrzynki.

Zgodnie  z Regulaminem usługi dokument elektroniczny dostępny będzie w eSkrzynce adresata przez 60 dni po dniu jego zamieszczenia. Po tym terminie wszystkie przesyłki w formie dokumentu elektronicznego zostaną trwale usunięte. Zaś eSkrzynki wszystkich użytkowników zostaną trwale usunięta po 60 dniach licząc od 1 października br.

Ponadto od 27 września br. zostanie zablokowana możliwość założenia nowej eSkrzynki. Zaś dla użytkowników posiadających eSkrzynki zostanie zablokowana możliwość dodawania nowego adresu.

Po 30 września 2020 r. Poczta Polska realizować będzie jeszcze obsługę korespondencji papierowej w zakresie dostarczenia przesyłki fizycznej po miesięcznym okresie przechowywania.

Po upływie terminu wygaszenia usługi, dla wszystkich Klientów, także dla tych którzy skorzystali z eSkrzynki, Poczta Polska listy polecone, z wyłączeniem przesyłek wysyłanych przez sądy, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego, bez potwierdzenia odbioru i bez Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru będzie doręczać do skrzynek pocztowych adresata. Zaś pozostałe przesyłki listowe polecone będą doręczane adresatom w tradycyjny sposób, tj. przez bezpośredni kontakt z Klientem przy zachowaniu wszystkich niezbędnych środków ostrożności obowiązujących w stanie epidemii.