Strona główna » CERT Pocztowy < powrót

CERT Pocztowy

button CERT PP 1CERT Pocztowy to zespół specjalistów odpowiedzialnych za ochronę Poczty Polskiej, jak również ochronę usług pocztowych oraz Klientów przed internetowymi atakami i zagrożeniami. Zespół działa w strukturach Pionu Informatyki i Telekomunikacji Poczty Polskiej, a do jego głównych zadań należy monitorowanie cyberzagrożeń oraz reagowanie na incydenty cyberbezpieczeństwa.

 

Co należy zgłaszać do CERT-u Pocztowego?

  • zdarzenia związane z infrastrukturą informatyczną Poczty Polskiej: ataki informatyczne pochodzące z adresacji IP należącej do podmiotów Grupy Poczta Polska;
  • próby internetowych wyłudzeń i oszustw wykorzystujące wizerunek Poczty Polskiej, np. fałszywe strony usług Poczty czy wiadomości SMS o konieczności dopłaty do przesyłki pocztowej;
  • wiadomości e-mail podszywające się pod Pocztę Polską lub inne podmioty Grupy Poczta Polska;
  • niedostępność stron i serwisów internetowych Poczty i innych podmiotów z Grupy Poczta Polska.

Jak zgłaszać incydenty naruszania bezpieczeństwa?

  • Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: incydent@poczta-polska.pl . Wiadomości e-mail można zaszyfrować kluczem OpenPGP dostępnym poniżej.

 

Do pobrania

Klucz OpenPGP ( Key ID: 9DCD82ECE420B919, Fingerprint: 99E A302 D38B F918 45DA3583 9DCD 82EC E420 B919)