Strona główna » Sprzedaż wierzytelności < powrót

Sprzedaż wierzytelności

Poczta  Polska  S.A.  zakończyła  postępowanie w sprawie sprzedaży portfela wierzytelności  PP  S.A.,  w  wyniku którego została wybrana oferta złożona przez easyDebt Niestandaryzowany  Sekurytyzacyjny  Fundusz  Inwestycyjny Zamknięty.

 

Regulamin postępowania w zakresie sprzedaży portfela wierzytelności PP S.A.

Załącznik nr 1 – Lista wierzytelności do sprzedaży

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Oferenta o przystąpieniu do Postępowania i o zachowaniu poufności

Załącznik nr 3 – Zobowiązanie do zachowania poufności

Załącznik nr 4 – Harm. przeprowadzenia Postępowania w zakresie sprzedaży portfela wierzytelności PP S.A.