Strona główna » FAQ < powrót

FAQ

Pytania dotyczące procesu rekrutacji:

1. W jaki sposób mogę ubiegać się o pracę w Poczcie Polskiej?

Wyszukaj aktualne oferty pracy dostępne na stronie internetowej Poczty Polskiej, w zakładce Kariera – Oferty pracy. Po znalezieniu oferty pracy odpowiadającej Twoim zainteresowaniom, wybierz opcję Aplikuj. System automatycznie przekieruje Cię do odpowiedniego formularza zgłoszeniowego, którego wypełnienie jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym. Zostaniesz również poproszony o załączenie swojego CV.

2. Gdzie znajdę aktualne oferty pracy?

Wszystkie aktualne oferty pracy znajdują się na stronie internetowej Poczty Polskiej, w zakładce Kariera – Oferty pracy. Po kliknięciu na oferty pracy należy zaznaczyć województwo, na terenie którego poszukujesz pracy lub wpisać słowo kluczowe np. Listonosz.

3.  Jak długo po zamieszczeniu ogłoszenia mogę aplikować?

Na stronie internetowej Poczty Polskiej znajdują się tylko aktualne ogłoszenia o pracę. Jeśli widzisz ogłoszenie, oznacza to, że rekrutacja trwa i możesz aplikować.

4. Co mam zrobić jeśli mam problem z załączeniem pliku CV?

Trudności z załączeniem pliku mogą wynikać z niewłaściwego formatu pliku, w którym próbujesz załączyć CV lub ze zbyt dużego rozmiaru pliku.

Właściwy format plików to Microsoft Word (.doc i .docx), Adobe (.pdf) i  Text (.txt).

5. Co w sytuacji, gdy rozpocznę proces aplikacji, ale nie dokończę go od razu?

Niestety nie ma możliwości zapisania odpowiedzi na pytania w formularzu zgłoszeniowym jako projektu pliku. Twoja aplikacja pojawi się w naszym systemie dopiero, gdy udzielisz odpowiedzi na wszystkie pytania, załączysz plik z CV oraz klikniesz Wyślij. Bardzo ważne jest zakończenie całego procesu przesłaniem wszystkich odpowiedzi, jeśli tego nie zrobisz, niestety rekruter nie otrzyma Twoich danych, a Ty nie zostaniesz włączony w proces rekrutacji.

6. Jeśli już wcześniej bezskutecznie brałem udział w procesie rekrutacyjnym –  mogę ponownie ubiegać się o pracę w Poczcie Polskiej?

Tak, każdy kandydat, który już wcześniej brał udział w procesie rekrutacyjnym ma możliwość ponownego ubiegania się o pracę w naszej firmie, bez względu na wynik poprzedniej rekrutacji.

Każda kandydatura zawsze jest ponownie rozpatrywana przez naszego rekrutera pod kątem stanowiska, o które aktualnie ubiega się kandydat.

7. Czy muszę od nowa przesyłać swoją aplikacje i odpowiadać na pytania z formularza zgłoszeniowego, jeśli już kiedyś ubiegałem się o pracę na innym stanowisku?

Tak, każda kolejna aplikacja wymaga odpowiedzi na nowe pytania specyficzne dla danego stanowiska.

8. Czy można aplikować na kilka ofert jednocześnie?

Tak. Zachęcamy do przeglądania naszych ofert pracy i aplikowania zgodnie z posiadanymi predyspozycjami, wiedzą oraz kwalifikacjami. Jednocześnie zwracamy uwagę na to, że każda aplikacja jest rozpatrywana pod kątem kwalifikacji i umiejętności niezbędnych na danym stanowisku.

9. Jakie są etapy procesu rekrutacyjnego?

Proces rekrutacji jest uzależniony od poziomu stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja. O dokładnym jego przebiegu informacji udziela rekruter.

Na pierwszym etapie rekrutacji analizujemy i selekcjonujemy aplikacje, zwracając uwagę na zgodność kwalifikacji z oczekiwaniami określonymi na danym stanowisku.

Na drugim etapie rekrutacji prowadzone są wywiady kwalifikacyjne, czasami także testy sprawdzające wiedzę merytoryczną lub case study. W przypadku rekrutacji na stanowiska menedżerskie, czasami również specjalistyczne, kompetencje oceniane są także za pomocą Assessment Center.

Trzeci etap rekrutacji to możliwość wzajemnego poznania, czyli spotkanie bezpośrednim przełożonym. To także doskonała okazja do tego, aby potencjalny pracownik zadał wszystkie nurtujące go pytania związane z pracą na danym stanowisku.

10. Jak długo trwa proces rekrutacji w Poczcie Polskiej?

Długość trwania procesu rekrutacyjnego jest uzależniona m.in. od dostępności kandydata oraz jego potencjalnego bezpośredniego przełożonego. Dokładamy wszelkich starań, aby poszczególne etapy rekrutacji nie trwały dłużej niż 2 tygodnie – stanowiska operacyjne, natomiast na stanowiska menedżerskie i specjalistyczne do 6 – 8 tygodnia. Na bieżąco informujemy kandydata o postępach procesu rekrutacyjnego oraz  o tym, czego można się spodziewać na kolejnym etapie rekrutacji. Dbamy o to, aby proces rekrutacyjny był przyjazny dla obu stron, kandydaci na każdym etapie rekrutacji mogą kontaktować się z naszymi rekruterami w sprawach związanych z procesem rekrutacji.

11. Jakie dokumenty są wymagane przy składaniu aplikacji?

Kandydaci, którzy chcą ubiegać się o pracę w Poczcie Polskiej muszą złożyć swoje aktualne CV oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy, do którego zostają automatycznie przekierowani aplikując na wybraną przez siebie ofertę pracy.

12. Czy otrzymam informację zwrotną?

Informacja zwrotna jest udzielana, po wcześniejszym uzgodnieniu z rekruterem, najpóźniej w ciągu 2 tygodni od zakończenia całego procesu rekrutacyjnego. Jeśli z jakiegoś powodu rekrutacja się przedłuży, na bieżąco rekruterzy informują o tym kandydatów, ubiegających się o pracę w naszej firmie.

13. Czy po rozpoczęciu pracy w firmie mogę liczyć na wsparcie?

Nowo przyjęci pracownicy, w pierwszych tygodniach/miesiącach pracy, zostają objęci Programem Adaptacji Zawodowej. Program polega na odbyciu szeregu szkoleń i instruktaży związanych z danym stanowiskiem pracy.

14. Jaką umowę otrzymuje się na początku pracy?

Najczęściej jest to umowa o pracę na okres próbny.

Informacja o rodzaju umowy znajduje się w ogłoszeniu o pracę.

Pytania dotyczące praktyk i staży:

1. Czy można ubiegać się o praktyki lub staże w Poczcie Polskiej?

W Poczcie Polskiej organizujemy:

  • praktyki zawodowe realizowane w ramach praktycznej nauki zawodu,
  • praktyki studenckie i absolwenckie,
  • praktyki realizowane w ramach współpracy z partnerami zewnętrznymi m.in. uczelniami, Biurami Karier, stowarzyszeniami,
  • staże realizowane w ramach współpracy z partnerami zewnętrznymi (m.in. uczelniami, Biurami Karier, stowarzyszeniami,) – EFS lub innymi beneficjentami,
  • staże absolwenckie realizowane w ramach współpracy z beneficjentami (np. Urzędy Pracy)

2. Gdzie znaleźć aktualne oferty praktyk i staży?

Aktualne oferty praktyk i staży znajdują się na stronie internetowej Poczty Polskiej w zakładce Kariera-Oferty pracy oraz na stronach Biur Karier.

3. Jak przebiega proces rekrutacji na praktyki i staże?

Przebieg procesu rekrutacji na praktyki i staże jest uzależniony od stanowiska, o które się ubiegasz.

W pierwszym etapie rekrutacji analizowane i selekcjonowane są aplikacje zgłaszających się kandydatów.

Drugi etap to wywiad kwalifikacyjny prowadzony przez rekrutera. Ostatnim etapem jest rozmowa z potencjalnym bezpośrednim przełożonym lub opiekunem praktyki czy stażu.

Po każdym etapie rekrutacji na praktyki/staże otrzymasz informację zwrotną.

4. Czy praktyki i staże oferowane w Poczcie Polskiej są płatne czy bezpłatne?

Organizujemy zarówno bezpłatne praktyki studenckie – do miesiąca oraz płatne staże 3-6 miesięczne.

5. Czy po odbyciu praktyki lub stażu istnieje możliwość kontynuowania współpracy w oparciu o umowę o pracę?

Wszystkie osoby zainteresowane zatrudnieniem po odbyciu praktyki lub stażu zachęcamy do przeglądania aktualnych ofert pracy dostępnych na naszej stronie internetowej oraz do udziału w rekrutacjach. Wiedza o firmie, którą zdobyli, może ułatwić uzyskanie wymarzonego stanowiska.

6. Czy po odbytych praktykach/stażu otrzymam informację zwrotną od Opiekuna praktyk?

Zarówno po odbytej praktyce/stażu, jak i w trakcie ich trwania nasi praktykanci/stażyści zawsze uzyskują informację zwrotną dotyczącej ich pracy.

Po zakończeniu praktyki/stażu każdy praktykant/stażysta otrzymuje dokument potwierdzający odbycie praktyki/stażu wraz z opinią o praktykancie/stażyście.

Pytania dotyczące pracy w Poczcie Polskiej:

1. Jaka jest możliwość rozwoju w firmie?

Osoby zatrudnione na każdym stanowisku w Poczcie Polskiej mają możliwość rozwoju i podnoszenia kompetencji oraz zdobywania kolejnych szczebli  kariery. Droga zawodowa naszych pracowników uzależniona jest od posiadanych umiejętności i kwalifikacji oraz skuteczności i efektywności w realizacji zadań.

W tym momencie nie mamy jasno sprecyzowanej ścieżki rozwoju dla naszych pracowników, ale bardzo często uruchamiamy rekrutacje wewnętrzne, które są doskonałą okazją do zmiany stanowiska lub awansu.

2. Czy pracownicy Poczty Polskiej mają możliwość ponoszenia swoich kwalifikacji?

Pracownicy Poczta Polskiej mogą podnosić swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach wewnętrznych (szkolenia e-learningowe jak i stacjonarne) i zewnętrznych. Osoby zatrudnione w naszej firmie mogą także dokształcać się na studiach podyplomowych czy kursach językowych. Firma dofinansowuje je nawet w 100%.

3. Jakie świadczenia pozapłacowe oferuje firma?

Pracownicy Poczty Polskiej mogą skorzystać z szeregu świadczeń pozapłacowych, są to m.in. dofinansowania do edukacji i wypoczynku dla pracowników i ich dzieci, zapomogi, pożyczki, paczki świąteczne, dodatki stażowe, możliwość wykupienia ubezpieczenia na życie oraz prywatnej opieki medycznej na atrakcyjnych warunkach oraz karty Multisport.

Pracownicy Poczty Polskiej mogą uzyskać wsparcie także ze strony Fundacji Pocztowy Dar.
Fundacja została powołana przez Pocztę Polską w 2010 r., od 2012 r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Misją jest wspieranie działań służących rozwojowi indywidualnemu osób wymagających wsparcia, w szczególności poprzez wyrównywanie ich szans edukacyjnych i zdrowotnych. Fundacja Pocztowy Dar prowadzi wszechstronną działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie: edukacji, aktywizacji i rozwoju zawodowego, rozwoju przedsiębiorczości, ochrony życia i zdrowia oraz wyrównywania szans edukacyjno-rozwojowych pracowników Poczty Polskiej i członków ich rodzin. Pocztowy Dar dofinansowuje m.in. zakup leków, sprzętu medycznego i zabiegi rehabilitacyjne. Rokrocznie przyznaje także kilkadziesiąt stypendiów edukacyjnych, w tym dla dzieci pracowników Poczty Polskiej.

Ze wsparcia Fundacji mogą korzystać także osoby niezwiązane z Pocztą Polską.

4. Czy jest możliwość  zmiany miejsca pracy z placówki pocztowej na centralę Poczty Polskiej?

Bardzo wiele osób zatrudnionych w centrali firmy rozpoczynało swoją karierę od pracy w placówce pocztowej. Zdobyli tam cenne doświadczenie, które wykorzystują w czasie pracy w innych strukturach firmy. Ogłoszenia rekrutacyjne są na bieżąco dostępne dla pracowników na portalu wewnętrznym, więc pracownicy z różnych stanowisk mogą na nie aplikować.

5. Czy czas pracy w Poczcie Polskiej jest stały czy ruchomy?

Godziny pracy mogą się różnić w zależności od stanowiska oraz miejsca pracy. Każdego pracownika obowiązuje 40 godzinny tydzień pracy. Na stanowiskach eksploatacyjnych często jest to praca zmianowa, a czas pracy uzależniony jest np. od godzin otwarcia placówek, w niektórych placówkach stosowany jest system równoważny – jednego dnia pracuje się dłużej, a innego krócej – informacje na ten temat można uzyskać od rekrutera lub na rozmowie z przełożonym

W przypadku stanowisk administracyjnych czas pracy dostosowany jest do potrzeb jednostki. Pracownicy zaczynają w godzinach 8.00 lub 9.00 i kończą po 8 godzinach – odpowiednio o 16.00 lub 17.00.

6. Czy w Poczcie Polskiej pracuje się również w soboty i niedziele?

Osoby zatrudnione w niektórych placówkach pocztowych i sortowniach pracują również w weekendy. Jednak obowiązujący nas tydzień pracy przy pełnym etacie wynosi  40 godzin tygodniowo.