Strona główna » Sklep » Nagrody < powrót

Nagrody

2022

 • Nagroda Specjalna Włoskiej Akademii Filatelistycznej w kategorii „Ochrona środowiska” w ramach 52. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Filatelistycznej w Asiago (Włochy) 2022 za emisję „EUROPA” (Zwierzęta zagrożone wyginięciem), 2021 r., projekt graficzny: Bożydar Grozdew

2021

 • I miejsce w prestiżowym konkursie filatelistycznym EUROPA Stamp 2021 za emisję „Europa” („ Zwierzeta zagrożone wyginięciem”). Emisja 2021 r., projekt graficzny: Bozydar Grozdew

2020

 • I miejsce w prestiżowym konkursie filatelistycznym EUROPA Stamp 2020 za emisję „Europa” („Dawne szlaki pocztowe”). Emisja 2020 r., projekt graficzny: Maciej Jędrysik

2019

 • I miejsce w  konkursie Stowarzyszenia Filatelistów Belgijskich „Les Grands Prix de l’Art Philatélique Belge et Européene”, w kategorii znaczki rytowane za emisję ,,100. rocznica utworzenia Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych”. Emisja 2019 r., projekt graficzny: Agnieszka Próchniak, ryt: Przemysław Krajewski.

2018

 • Wydawnictwo Poczty Polskiej „Rok Adama Chmielowskiego” otrzymało Międzynarodową Nagrodę Sztuki Filatelistycznej im. Świętego Gabriela. Emisja 2017 r., projekt graficzny: Andrzej i Teresa Sowińscy
 • II miejsce w międzynarodowym internetowym konkursie EUROPA 2018 za emisję „Europa” („Mosty” – Most w Tczewie). Emisja 2018 r., projekt graficzny: Roch Stefaniak

2017

 • Nagroda w konkursie „Dobry Wzór 2017”, w kategorii „Grafika użytkowa i opakowania”, za emisję „Polski design”. Emisja 2016 r., projekt graficzny: Marzanna Dąbrowska
 • II miejsce w konkursie filatelistycznym  Grands Prix de la Philatélie Belge et Européenne, w kategorii znaczki rytowane za emisję „450. rocznica urodzin Jana Jesseniusa (1566-1621)”. Emisja 2016 r., ryt. František Horniak
 • II miejsce w międzynarodowym internetowym konkursie EUROPA 2017 za emisję „Europa” („Zamki” – Pieskowa Skała). Emisja 2017 r., projekt graficzny: Karol Tabaka

2016

 • I nagroda w kategorii znaczków dedykowanych najmłodszym odbiorcom (Youth Related Stamps) konkursu Grands Prix de L’art Philatelique Belge – znaczki wydawane w Unii Europejskiej – Bruksela 2016 r. za emisję „Magiczny świat Disneya”, 2015 r., projekt graficzny: Agnieszka Sancewicz
 • I nagroda w konkursie filatelistycznym na Konferencji Producentów Znaczków Pocztowych (GPSPA – Governmental Postage Stamp Printer’s Association) w Berlinie w kategorii najpiękniejszy znaczek wydrukowany w technice kombinowanej za emisję „Zabytkowe organy w Polsce”, 2015 r., projekt graficzny: Marzanna Dąbrowska, ryt: .Przemysław Krajewski
 • Nagroda Specjalna Włoskiej Akademii Filatelistycznej i Historii Poczty w ramach Międzynarodowego Konkursu Sztuki Filatelistycznej w Asiago (Włochy) 2015 za emisję „Światowy Dzień Krwiodawcy”, 2015 r., projekt graficzny: Andrzej Gosik
 • Główna nagroda Readers choice awards Best Stamp of 2015 w konkursie czytelników rosyjskiego portalu „International StampNews.com” dla emisji „Kocham Cię”, 2015 r., projekt graficzny: Marzanna Dąbrowska
 • Plebiscyt na najładniejsze polskie znaczki i kartki pocztowe wydane w 2015 r. zorganizowany przez miesięcznik „Filatelista” oraz stronę internetową www.kzp.pl w kategorii:
  a) najładniejszy polski znaczek wydany w 2015 r. – zwyciężył projekt Marzanny Dąbrowskiej „Polskie ptaki” (ósme z rzędu zwycięstwo Marzanny Dąbrowskiej w tym plebiscycie!),
  b) najładniejsza kartka ze znakiem opłaty pocztowej – zwyciężył projekt Jacka Konarzewskiego „Piękno ziemi polskiej”.

2015

 • Statuetka „Teraz Polska” za działalność o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, społecznym – na przykładzie albumu „Jan Paweł II na znaczkach Poczty Polskiej”
 • II nagroda Grands Prix de L’art Philatelique Belge za najpiękniejszy znaczek rytowany wydany w Unii Europejskiej w 2014 r., Bruksela 2015 r. za emisję: „Legiony Polskie”, 2014 r., projekt graficzny: Karol Tabaka, ryt: Przemysław Krajewski
 • Najpiękniejszy znaczek świata i Medal św. Gabriela w konkursie 33. Premio Internazionale d’Arte Filatelica „San Gabriele” w kategorii znaczka o tematyce religijnej za emisję „Kanonizacja Papieża Jana Pawła II”, 2014 r. bloczek wydany wspólnie z Pocztą Watykanu, projekt graficzny: Marzanna i Jacek Dąbrowscy, ryt: Piotr Naszarkowski
 • Nagroda TOTUS 2015 Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w kategorii „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II”, za całokształt prac dotyczących dokumentowania pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II na znaczkach pocztowych, a także publikację albumu „Jan Paweł II na znaczkach Poczty Polskiej”
 • Pierwsza nagroda w plebiscycie niemieckiego miesięcznika filatelistycznego GABRIEL na najładniejszy znaczek o tematyce sakralnej, wydany w 2014 roku za emisje „650.rocznica konsekracji Katedry Wawelskiej” z 2014 roku, projekt graficzny i ryt: Marzanna Dąbrowska
 • Tytuł „Finalista konkursu Dobry Wzór 2015” Instytutu Wzornictwa Przemysłowego za grafikę beznominałowych znaczków obiegowych 4445-4452 i 4463-4466 autorstwa Marzanny Dąbrowskiej
 • Nagroda „L’Arte del Francobollo” włoskich filatelistów dla emisji „Sztuka Ulicy – Street Art” projektu Roberta Duczkowskiego

2014

 • I nagroda za Najpiękniejszą Filatelistyczną Formę Sztuki w Międzynarodowym Konkursie Sztuki Filatelistycznej w Asiago (Włochy) 2014 r. za emisję „Światowy Dzień Poczty – 455 lat Poczty Polskiej”, 2013 r., projekt graficzny: Agnieszka Sancewicz
 • III miejsce w kategorii najpiękniejszy znaczek na świecie w konkursie NexoFil w Hiszpanii za emisję „Światowy dzień poczty – 455 lat POCZTY POLSKIEJ”

2013

 • III miejsce w międzynarodowym konkursie organizowanym przez PostEurop za emisję „Europa”, 2013 r., projekt graficzny: Aleksandra Ubukata

2012

 • I nagroda za Najpiękniejszą Filatelistyczną Formę Sztuki w Międzynarodowym Konkursie Sztuki Filatelistycznej w Asiago (Włochy) 2012 r. za emisję „Europa”, 2011 r., projekt graficzny: Anna Niemierko, ryt: Piotr Naszarkowski
 • Grands Prix de L’art Philatelique Belge za najpiękniejszy znaczek grawerowany wydany w Unii Europejskiej w 2011 r., Bruksela 2012 r. za emisję:100-lecie Nagrody Nobla z chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie”, 2011 r. wspólna emisja ze Szwecją, projekt graficzny: Marzanna Dąbrowska, ryt: Piotr Naszarkowski
 • Najpiękniejszy znaczek świata i Medal św. Gabriela w konkursie 30. Premio Internazionale d’Arte Filatelica „San Gabriele” w kategorii znaczka o tematyce religijnej za emisję „Beatyfikacja Papieża Jana Pawła II”, 2011 r. bloczek wydany wspólnie z Pocztą Watykanu, projekt graficzny: Marzanna Dąbrowska
 • Godło „Teraz Polska” za całokształt prac związanych z szerzeniem kultury i dziedzictwa narodowego poprzez wydawnictwa filatelistyczne
 • Nagroda Złotego Gryfa 2012 w konkursie Polskiej Izby Druku za album „Różnorodność w jedności”, 2011 r., projekt graficzny: Magdalena Błażków

2011

 • Nagroda Złotego Gryfa 2011 w konkursie Polskiej Izby Druku w kategorii produkt informacyjno-reklamowy za katalog „Księga znaczków pocztowych 2009”, projekt graficzny: Joanna Fleszar, Jarosław Ochendzan, Agnieszka Sancewicz
 • Wyróżnienie specjalne Nagrody TOTUS za rok 2011 w kategorii „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II” oraz istotnych wydarzeń jego pontyfikatu przez emisje cennych walorów filatelistycznych
 • Nagroda Kreatura 2010 w Ogólnopolskim Konkursie Reklamy w kategorii materiał promocyjny – direct mail za folder filatelistyczny „30. rocznica powstania NSZZ Solidarność”, 2010 r., projekt graficzny: Agnieszka Sobczyńska

2010

 • I nagroda za Najpiękniejszą Filatelistyczną Formę Sztuki w Międzynarodowym Konkursie Sztuki Filatelistycznej w Asiago (Włochy) 2010 r. za emisję „Kocham Cię”, 2009 r., projekt graficzny: Magdalena Błażków
 • I miejsce w plebiscycie na najpiękniejszy polski znaczek za emisję „600-lecie Bitwy pod Grunwaldem”, 2010 r., projekt graficzny: Marzanna Dąbrowska
 • III miejsce w plebiscycie na najpiękniejszy polski znaczek za emisję „Rok Fryderyka Chopina”, 2010 r., projekt graficzny: Marzanna Dąbrowska
 • Nagroda dla PWPW S.A. w międzynarodowym konkursie Stowarzyszenia Rządowych Producentów Znaczków Pocztowych w kategorii technik kombinowanych w Rio de Janeiro w Brazylii za emisję „65. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego”, 2009 r., projekt graficzny: Paweł Myszka, ryt: Przemysław Krajewski
 • Nagroda Złotego Gryfa 2010 w konkursie Polskiej Izby Druku w kategorii produkt informacyjno-reklamowy za katalog filatelistyczny „4 czerwca 1989. 20 rocznica pamiętnych wyborów”, 2009 r., projekt graficzny: Agnieszka Sobczyńska

2009

 • PRIX OLIMPIA, złoty medal za najładniejszy znaczek pocztowy na świecie, w międzynarodowym konkursie filatelistycznym o tematyce sportowej zorganizowany przez MKOL w Lozannie za emisję „XXI Zimowe Igrzyska Olimpijskie Turyn 2006”, projekt graficzny: Jacek Brodowski
 • I miejsce w plebiscycie na najpiękniejszy polski znaczek za emisję „Rok Polski w Izraelu”, 2009 r., wspólna emisja Polski i Izraela, projekt graficzny: Marzanna Dąbrowska
 • Najpiękniejszy znaczek świata i Medal św. Gabriela w konkursie 28. Premio Internazionale d’Arte Filatelica „San Gabriele” w kategorii znaczka o tematyce religijnej za emisję „25. rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki”, 2009r., projekt graficzny: Marzanna Dąbrowska
 • I miejsce w plebiscycie na najpiękniejszą polską kartę pocztową za kartę emisji „440-lecie Unii Lubelskiej”, 2009 r., karta pocztowa, projekt graficzny: Marzanna Dąbrowska
 • I Nagroda za Najpiękniejszą Filatelistyczną Formę Sztuki w Międzynarodowym Konkursie Sztuki Filatelistycznej w Asiago (Włochy) 2009 za emisję „PostEurop Kraków 2008”, projekt graficzny: Janusz Wysocki

2008

 • I miejsce w plebiscycie na najpiękniejszy polski znaczek za emisję „30. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża”, 2008 r., projekt graficzny: Marzanna Dąbrowska
 • III miejsce w plebiscycie na najpiękniejszy polski znaczek za serię 4 znaczków pocztowych emisji „Zjawiska meteorologiczne”, 2008 r., projekt graficzny: Marzanna Dąbrowska
 • I nagroda za Najpiękniejszą Filatelistyczną Formę Sztuki w Międzynarodowym Konkursie Sztuki Filatelistycznej w Asiago (Włochy) 2008 za emisję „Dzień Ziemi w Polsce”, 2007 r., projekt graficzny: Anna Niemierko

2006

 • IV miejsce w konkursie na najładniejszy znaczek świata 2006 organizowanym przez Komitet Organizacyjny Ś.W.F. WIPA 80 za emisję „Przedmioty ze srebra i złota”, 2006 r., wydanie wspólne z pocztą Chin projekt graficzny: Marzanna Dąbrowska

2005

 • I miejsce w konkursie Poczty Słowackiej na najładniejszy znaczek 2004 r.,  nagroda Pocztowej Służby Filatelistycznej Słowacji, 2005 za emisję „Flisacy nad Dunajcem”, 2004 r., wydanie wspólne z pocztą Słowacji, projekt graficzny: Jacek Brodowski

2004

 • 10. Konferencja Członków Stowarzyszenia Rządowych Producentów Znaczków Pocztowych w Krakowie w 2004 r. przyznała indywidualne wyróżnienia Wiesławowi Wałkuskiemu za projekt znaczka emisji „Europa – Cept” z 2003 r., który był autorską repliką plakatu do wystawy „Vanitas . Portret trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych” w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Plakat ten w 1997 r.  otrzymał Grand Prix na XV Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach
 • Drugie wyróżnienie otrzymał Jacek Brodowski za projekty znaczków emisji „Zabytkowe parowozy” z 2002 r.(3847-3850)

2003

 • Grand Prix Sztuki Filatelistycznej na 55. Międzynarodowych Targach Filatelistycznych w Riccione (Włochy) – nagroda indywidualna dla A. Pagowskiego  oraz Poczty Polskiej za całokształt wydawnictw filatelistycznych – „Europa Cept”, 2002 r., projekt graficzny: Andrzej Pągowski na podstawie plakatu Macieja Zdzieblana- Urbańca „Cyrk z Moną Lizą”
 • VIII Grand Prix Olympia nagroda przyznana przez Międzynarodowe Jury Światowej Wystawy Filatelistycznej „Olymphilex” za emisję „XIX Zimowe Igrzyska Olimpijskie- Salt Lake City 2002”, projekt graficzny: Jacek Konarzewski

2000

 • Znaczek z rowerem uznany za najładniejszy znaczek pocztowy roku 1999 w konkursie Światowego Związku Pocztowego – w ramach projektu „Promocja i rozwój filatelistyki”, Ryga, 2000 za emisję „Sporty młodzieżowe”, 1999 r., projekt graficzny: Jacek Konarzewski

1998

 • III miejsce w konkursie na najładniejszy znaczek świata Komitetu Organizacyjnego WIPA (Wiener Internationale Postwertzeichen Ausstelung), Wiedeń 1998 za emisję „Światowy Dzień Poczty – 75 lat Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu”, 1996 r., projekt graficzny: Stefan Małecki

1993

 • III nagroda w międzynarodowym konkursie na najpiękniejszy znaczek świata w Genewie za emisję „75. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę”, 1993 r., projekt graficzny: Janusz Wysocki

1986

 • Złoty medal Prix Olympia za najładniejszy znaczek sportowy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Lozanna 1986 za emisję „XXIII Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles”, 1984 r., projekt graficzny: J. Brodowski

1982

 • I nagroda za Najpiękniejszą Filatelistyczną Formę Sztuki w Międzynarodowym Konkursie Sztuki Filatelistycznej w Asiago (Włochy) 1982 za emisję „Piękna jesteś rzeko Wisło” 1981 r., projekt graficzny: Stefan Małecki

1979

 • Nagroda w dziale znaczków o tematyce ekologicznej w 9. Międzynarodowym Konkursie Sztuki Filatelistycznej w Asiago (Włochy), 1979 za emisję „Drzewa – ochrona środowiska”, 1978 r., projekt graficzny: Janusz Towpik

1978

 • Wielka Nagroda Filatelistyki Europejskiej na 32. Jesiennym Salonie w Paryżu 1978 r. za emisję „Drzewa – ochrona środowiska”, 1978 r., projekt graficzny: Janusz Towpik