Strona główna » Usługi dla niepełnosprawnych < powrót

Usługi dla niepełnosprawnych

Poczta Polska realizuje wobec osób niepełnosprawnych obowiązki wynikające z Ustawy Prawo pocztowe oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji, w tym stosuje rozwiązania architektoniczne i organizacyjne ułatwiające korzystanie z usług pocztowych w placówkach pocztowych oraz zapewnia obsługę w miejscu zamieszkania. Od czerwca 2019 r. wprowadziliśmy także pierwszeństwo obsługi dla osób uprzywilejowanych, w tym m.in. dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Obsługa osób niepełnosprawnych w placówkach pocztowych

Poczta Polska zapewnia i wciąż dostosowuje infrastrukturę, w tym głównie dostępność do placówek pocztowych, do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez  stosowanie bez progowych wejść czy elementów infrastruktury takich jak: podjazdy, podnośniki, windy, które umożliwiają dostęp do placówki. Natomiast w placówkach pocztowych, gdzie brak jest możliwości architektonicznych lub obiekt jest objęty ochroną konserwatorską, stosujemy zamiennie dzwonki  z oznaczeniem dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do placówki lub na odcinku prowadzącym do sali obsługi klienta, która służy do bezpośredniego przywołania obsługi placówki.

W każdej placówce pocztowej udostępniamy stanowisko dedykowane osobom niepełnosprawnym, które jest oznaczone piktogramem. Dodatkowo w placówce pocztowej lub w jej najbliższym otoczeniu umieszczamy nadawcze skrzynki pocztowe w sposób, który umożliwia swobodne korzystanie z nich przez osoby poruszające się za pomocą wózka inwalidzkiego. W wyszukiwarce skrzynek pocztowych, która dostępna jest tutaj, można znaleźć skrzynki dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

W placówkach pocztowych mile widziane są także osoby, którym towarzyszy wyszkolony pies przewodnik.

Doręczanie przesyłek do osób niepełnosprawnych

Poczta Polska bezpłatnie umożliwia doręczanie przesyłek (listy nierejestrowane, listy rejestrowane, przesyłki z zadeklarowaną wartością) i przekazów pocztowych do osób niepełnosprawnych z pominięciem oddawczej skrzynki pocztowej oraz bez konieczności odbierania przesyłek w placówce pocztowej. Z usługi tej mogą skorzystać niepełnosprawni z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność poruszania się za pomocą wózka inwalidzkiego, osoby niewidome lub ociemniałe. W celu skorzystania z tej formy doręczania przesyłek należy złożyć wniosek, który można pobrać tutaj. Wniosek może został złożony w najbliższej miejsca zamieszkania placówce pocztowej bądź u listonosza.

Nadawanie przesyłek przez osoby niepełnosprawne w miejscu zamieszkania

Listonosz Poczty Polskiej ma obowiązek przyjęcia od wszystkich osób niepełnosprawnych prawidłowo opłaconej przesyłki niebędącej przesyłką rejestrowaną w miejscu zamieszkania. W celu skorzystania z tej formy nadania wystarczy zgłosić takie zapotrzebowanie telefonicznie w dowolnej placówce pocztowej. Najbliższą placówkę pocztową oraz kontakt do niej można znaleźć w wyszukiwarce placówek pocztowych, która dostępna jest tutaj.

Za pośrednictwem Poczty Polskiej można także wysłać paczkę korzystając z możliwości zamówienia kuriera, który odbierze paczkę z miejsca zamieszkania. Zamówienia kuriera można dokonać szybko i prosto dzięki dedykowanemu formularzowi dostępnemu na stronie: https://www.pocztex.pl/zamow-kuriera/. Można także skrócić czas obsługi przez kuriera przygotowując nalepkę adresową na paczkę. Wystarczy wejść na stronę: www.poczta-polska.pl/nadaj wprowadzić niezbędne dane, pobrać pdf i wydrukować nalepkę. Wtedy tylko należy przekazać kurierowi paczkę i dokonać płatności.

 

Usługi dedykowane dla osób niepełnosprawnych

Poczta Polska, jako wyznaczony operator pocztowy, jest zobowiązana do nieodpłatnego doręczania przesyłek do bibliotek lub organizacji osób niewidomych i ociemniałych lub nadawanych przez nie. Listę podmiotów wyznaczonych do nieodpłatnego nadawania przesyłek określa Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w drodze rozporządzenia. Przesyłki dla osób niewidzących i niedowidzących realizujemy  w wariancie przesyłek ekonomicznych, które mogą zawierać korespondencję lub druki wykonane pismem wypukłym albo zapisane na innym nośniku umożliwiającym odczytanie przez osoby niewidzące i niedowidzące. Przesyłki te mogą być nadawane jako listy do 2 kg lub paczki do 7 kg. Więcej informacji nt. usługi można znaleźć tutaj.

 

Załóż Profil Zaufany z Pocztą Polską

Profil zaufany to środek identyfikacji elektronicznej, dzięki któremu można potwierdzić swoją tożsamość w internecie w komunikacji z Państwem. Do potwierdzenia Profilu Zaufanego, niezbędne jest Konto Zaufane, które można założyć na stronie https://www.envelo.pl/profil-zaufany-epuap/ i potwierdzić swoją tożsamość w placówce Poczty Polskiej. Profil Zaufany Envelo jest zakładany po wybraniu odpowiedniej opcji w parametrach konta na platformie Envelo. Po potwierdzeniu operacji jednorazowym hasłem i prawidłowej weryfikacji w systemie Profilu Zaufanego, można zalogować się do e-usług administracji publicznej za pomocą danych logowania do platformy Envelo. Konto Zaufane Envelo jest usługą darmową.

 

Polityka zatrudniania osób z niepełnosprawnościami

Poczta Polska jest pracodawcą otwartym na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Celem wdrożonej w Spółce polityki zatrudniania osób z niepełnosprawnościami jest wyrównanie szans tej grupy społecznej w zatrudnieniu na otwartym rynku pracy.

Osoby z niepełnosprawnościami traktujemy, jako pełnowartościowych członków naszego zespołu. Działania jakie podejmujemy ukierunkowane są na budowanie atmosfery otwartości i zrozumienia potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Poczta Polska dysponuje szeroką ofertą stanowisk, na których zatrudnienie znajdują i mogą znaleźć osoby z niepełnosprawnościami. Atutem jest duża sieć placówek pocztowych na terenie całego kraju, która daje szanse na znalezienie pracy blisko miejsca zamieszkania. Zapraszamy do aplikowania na stanowiska pracy w Poczcie Polskiej. Aktualne oferty pracy można naleźć tutaj.

Informacje dotyczące obsługi osób niepełnosprawnych można uzyskać we wszystkich placówkach pocztowych w całym kraju, warto zapytać też o nie listonoszy bądź skontaktować się z nami za pośrednictwem infolinii. Nasi konsultanci odpowiedzą na Państwa pytania i udzielą aktualnych informacji o usługach:

(+48) 438 420 600 z telefonów komórkowych oraz z telefonów stacjonarnych krajowych i zagranicznych (opłata wg cennika operatora).

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00 

Można także do nas pisać na adres: kontakt@poczta-polska.pl.