Strona główna » Sklep » Znaczki wycofane z obiegu < powrót

Znaczki wycofane z obiegu

Możesz zobaczyć znaczki wycofane z obiegu klikając w datę wydania, którą jesteś zainteresowany.

Wycofane znaczki pocztowe (okolicznościowe i obiegowe) wydane przez Pocztę Polską w okresach:

 

1.01 – 31.03.1995

 

1.04 – 30.06.1995

 

1.07 – 30.09.1995

 

1.10 – 31.12.1995

 

1.01 – 31.03.1996

 

1.04 – 30.06.1996

 

1.07 – 30.09.1996

 

1.10 – 31.12.1996

 

1.01 – 31.03.1997

 

1.04 – 30.06.1997

 

1.07 – 30.09.1997

 

1.10 – 31.12.1997

 

1.01- 30.06.1998

 

1.07 – 30.09.1998

 

1.01 – 31.03.1999

 

1.04 – 30.06.1999

 

1.07 – 30.09.1999

 

2003-2004

 

Biuro Filatelistyki informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Łączności z dnia 15 września 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wymiany znaków opłaty pocztowej, w związku z denominacją złotego (D.U. z 1994 r., Nr 101, poz. 495) znaki opłaty pocztowej  wyrażające wartość w jednostkach pieniężnych będących w obiegu przed dniem 1 stycznia 1995 roku zostały wycofane z obiegu pocztowego (nie można nimi opłacać usług pocztowych).

D.U. z 1994 poz 495