Strona główna » Projekty Współfinansowane z Funduszy Europejskich < powrót

Projekty Współfinansowane z Funduszy Europejskich

Share on Facebook

Projekt 1

Badanie, symulacja oraz opracowanie nowych wielkoskalowych procesów ekspedycyjno-rozdzielczych uwzględniających praktyczne wykorzystanie pasywnych technologii identyfikacji radiowej w środowisku gęstym

Poczta Polska prowadzi projekt mający na celu usprawnienie realizacji naszych usług poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii opartych na radiowej identyfikacji obiektów (RFID).

Okres trwania projektu został zaplanowany na 2,5 roku, czyli zakończenie prac nastąpi w III kwartale 2021 r. Wyniki projektu będą punktem wyjścia do dalszych decyzji strategicznych związanych z implementacją rozwiązań RFID na szeroką skalę w Poczcie Polskiej.

Znaczna część kosztów prowadzonych prac zostanie sfinansowana z funduszy pozyskanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Łączna wartość projektu to 9 115 713,10 PLN, przyznane dofinansowanie 6 129 325,27 PLN, natomiast wkład własny Poczty Polskiej wynosi 2 986 387,83 PLN.

Projekt rozpocznie się od prac związanych z badaniami procesowymi oraz pracami laboratoryjnymi. Prace procesowe (mapowanie) zostaną przeprowadzone w wybranych lokalizacjach Pionu Operacji Logistycznych Poczty Polskiej. W ramach prac laboratoryjnych przeprowadzone zostaną badania rozwiązań RFID (znaczniki, urządzenia rejestrujące) w odniesieniu do opakowań zbiorczych i pojedynczych przesyłek. Na ich podstawie zostanie wyselekcjonowana grupa urządzeń, które będą testowane w kolejnych fazach, w wybranych lokalizacjach Poczty Polskiej. Następnym etapem będzie przeprowadzenie badań wielkoskalowych (weryfikacja skuteczności technologii w warunkach rzeczywistych), czyli na dużych ilościach informacji zdarzeń w następujących lokalizacjach: WER w Pruszczu Gdańskim, WER w Zabrzu i WER w Szczecinie.

Dodatkowym miejscem prowadzenia prac jest Laboratorium Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Prace będą prowadzone w ramach Konsorcjum naukowo-badawczego, powołanego na potrzeby projektu oraz w celu pozyskania dofinansowania. W jego skład wchodzą: Poczta Polska S.A. (lider) oraz Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu (jednostka naukowo – badawcza).

Badane w ramach prac projektowych rozwiązania mają za zadanie zautomatyzować i usprawnić rejestrację zdarzeń, dać możliwość śledzenia obiektów w czasie rzeczywistym, poprawić bezpieczeństwo przemieszczanych obiektów i zmniejszyć pracochłonność (wyeliminowanie ręcznego skanowania). Poczta Polska chce również zwiększyć możliwości opracowania rosnących wolumenów przy wykorzystaniu posiadanych zasobów, posiadać szybszą i rzetelną identyfikację wąskich gardeł i generować informację zarządczą w krótkim czasie.

Dzięki wykorzystaniu technologii RFID można uzyskać efekt bezdotykowej identyfikacji z odległości do kilku metrów, co przełoży się na szybsze opracowywanie przesyłek i zminimalizowanie czasu ich transportu. Ma to proste przełożenie na czas, w jakim Poczta będzie dostarczać przesyłki do Klienta.

Rezultatem będą nowe procesy ekspedycyjno-rozdzielcze zastosowane pilotażowo w sieci dystrybucji przesyłek i uwzględniające wykorzystanie określonych technik identyfikacji radiowej.  Powstanie także raport stanowiący „know-how” konsorcjantów w zakresie doboru i implementacji konkretnych rozwiązań identyfikacyjnych zastosowanych na wybranych jednostkach  logistycznych.