Strona główna » Pocztowe Numery Adresowe (PNA) < powrót

Pocztowe Numery Adresowe (PNA)

Share on FacebookShare on Google+
Share on FacebookShare on Google+
Share on FacebookShare on Google+

Na naszej stronie udostępniamy aktualną wersję Oficjalnego Spisu Pocztowych Numerów Adresowych (Oficjalny Spis PNA). Znajdujące się w nim kody pocztowe (Pocztowe Numery Adresowe) zostały przypisane dla wszystkich miejscowości w kraju, które są wykazane w prowadzonym przez GUS Krajowym Rejestrze Urzędowym Podziału Terytorialnego Kraju TERYT.

Zamieszczony na stronie Oficjalny Spis PNA dostępny w pliku pdf aktualizowany jest na początku każdego kwartału.
Nośnik CD nie jest dostępny na stronie, natomiast wyszukiwarka kodów pocztowych, pozwalająca na szybkie i proste wyszukanie potrzebnego kodu pocztowego w odniesieniu do danej miejscowości lub jej części w podziale na ulice lub zakresy numeracji budynków, jest aktualizowana codziennie.

Unikalne powiązanie bazy kodów pocztowych Poczty Polskiej S.A. z miejscowościami wymienionymi w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT skutkuje tym, że oferowany Państwu Oficjalny Spis PNA jest jedynym wiarygodnym źródłem informacji w tym zakresie. Spis składa się z czterech części i zawiera aktualny, pełny zbiór Pocztowych Numerów Adresowych nadanych dla:

  • miejscowości podanych alfabetycznie, w tym ulic wg zakresu numerycznego nieruchomości w miejscowościach posiadających więcej niż jeden PNA
  • instytucji i podmiotów gospodarczych wraz z ich adresem i nazwą
  • placówek pocztowych wraz z ich adresem i nazwą
  • jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. wraz z ich adresem i nazwą.

Przypominamy, że aktualnie obowiązujący Regulamin świadczenia powszechnych usług pocztowych w § 3 ust. 1 stanowi, że nadawca zobowiązany jest umieścić w adresie przesyłki nazwę i kod pocztowy miejscowości, do której adresowana jest przesyłka. Użycie właściwego dla danej miejscowości (lub jej części) kodu pocztowego, identyfikowanego przez nowoczesne pocztowe maszyny sortujące, zapewni bezpieczne i szybkie dostarczenie korespondencji do adresata.

Jednocześnie informujemy, że Poczta Polska S.A. oferuje do sprzedaży elektroniczną wersję Oficjalnego Spisu PNA (w formatach: *. pdf i *. txt,xls wraz z mechanizmem wyszukiwarki PNA) zapisaną na nośniku CD. W ramach abonamentu rocznego, Poczta Polska S.A. zapewnia również kwartalne aktualizacje Oficjalnego Spisu PNA.

Oferowany Oficjalny Spis PNA w wersji elektronicznej jest idealnym rozwiązaniem dla sekretariatów, kancelarii i pracowników biurowych wszystkich rodzajów firm i instytucji. Plik w wersji *.txt, xls to skuteczne i łatwe w użyciu narzędzie, przydatne w szczególności firmom wysyłkowym, instytucjom kontaktu ze społeczeństwem, bankom, firmom ubezpieczeniowym, dostawcom mediów (gazu, energii cieplnej i elektrycznej), jak również operatorom telekomunikacyjnym, internetowym i telewizyjnym czyli wszystkim naszym Klientom wysyłającym duże ilości przesyłek.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo pod nr tel. 91 441 32 64 (pn – pt w godz. 8.00 – 16.00) oraz e-mail: kup-kody@centrala.poczta-polska.pl, faks: 91 441 32 69.