Strona główna » Nowe przepisy Światowego Związku Pocztowego < powrót

Nowe przepisy Światowego Związku Pocztowego

Aktualność z dnia: 10.01.2014
Share on Facebook

Światowy Związek Pocztowy uchwalił akty, które wejdą w życie 1 stycznia 2014 roku. Poczta Polska dostosowuje  cennik usług powszechnych do nowych przepisów. Zmiany dotyczą przesyłek zagranicznych.

 

Od nowego roku wycofane zostaną cztery usługi: przesyłka polecona ekonomiczna, przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością ekonomiczna, traktowana jako ekspresowa przesyłka listowa (w tym polecona i zadeklarowaną wartością priorytetowa), worek M polecony ekonomiczny.

 

Światowy Związek Pocztowy to organizacja, która czuwa nad rozwojem usług pocztowych na całym świecie. Każdy operator, w tym również Poczta Polska, dostosowuje swoją ofertę zagraniczną do przepisów wprowadzanych przez Związek. Nowe oraz zaktualizowane zapisy dotyczące między innymi przesyłek poleconych ekonomicznych oraz przesyłek ekspresowych znalazły się w aktach Światowego Związku pocztowego, w tym Światowej Konwencji Pocztowej.

 

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

 

W związku z dostosowaniem do aktów, Poczta Polska od 1 stycznia 2014 roku wprowadza zmiany cennika powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

Zmiany do cennika usług powszechnych w obrocie zagranicznym

Cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym obowiązujący od 01 stycznia 2014 roku